Menighetsforvalter

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 145 medarbeidere tilknyttet drift av 20 menigheter og 16 gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av 20 kirker, fem kapeller og et krematorium med seremonirom. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ledig en 100 % stilling som menighetsforvalter med for tiden arbeidssted ved Lade, Lademoen og Bakklandet menigheter. Forvalteren har daglig ledelse av tre menigheter med en stab på for tiden 13 personer. Personalansvaret er lagt til avdelingsleder som også er menighetsforvalterens nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelsesfunksjoner for menighetsrådets ansvarsområde
 • Utvikling av kirke- og menighetslivet i samarbeid med stab, menighetsråd, sokneprest og avdelingsleder; herunder utvikling av frivilligheten
 • Nettverksbygging
 • Utarbeidelse av mål og planer i soknet og mellom soknene
 • Daglig økonomistyring og regnskapsarbeid for menighetsrådet
 • Arkivfunksjoner
 • Utvikle rutiner og kommunikasjon både internt i stab, med de frivillige og eksternt mot øvrige kontakter
 • Ansvarlig for faste stabsmøter
 • Publikumshenvendelser
 • Booking- og arrangementsstøtte ved utleie av lokaler

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves relevant høyere utdanning innen økonomisk- administrative fag.
 • Det kreves erfaring fra økonomisk- administrativt arbeid.
 • For spesielt godt kvalifiserte kan relevant erfaring til en viss grad kompensere for manglende formell utdanning.
 • God datakompetanse og evne til å sette seg inn i nye IKT-systemer
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Må beherske norsk som arbeidsspråk.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Må identifisere seg med fellesrådets verdier, mål og strategier.
 • Evne og vilje til lederskap, fleksibilitet, relasjonsbygging samt administrativ ryddighet vil bli vektlagt
 • Utadvendt, tillits- og kontaktskapende

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og krevende arbeidsoppgaver i en menighet med nybrottsarbeid
 • Dyktige, entusiastiske kollegaer i et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ i kirkelig sektor
 • Offentlig pensjonsordning gjennom Trondheim kommunale pensjonskasse
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Trondheim
Publisert 2018-02-13
Søknadsfrist 2018-02-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger