KANTOR

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 145 medarbeidere tilknyttet drift av 20 menigheter og 16 gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av 20 kirker, fem kapeller og et krematorium med seremonirom. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte.

Det lyses ut 50 % stilling som kantor i Kirkelig fellesråd i Trondheim, med pr. tiden arbeidssted i Bakklandet og Lademoen menigheter. Stillingen inneholder i tillegg til forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger, musikkfaglige funksjoner knyttet til trosopplæring og utvikling av Barnas katedral. I tillegg er det særlig aktuelt å samarbeide med Lade menighet.

I stillingen ligger ansvar som kantor i Bakklandet og Lademoen menighet og ansvar for det musikalske arbeidet knyttet til trosopplæring og utvikling av Barnas katedral i menighetene. 
Trosopplæringen i Bakklandet og Lademoen er et samarbeidsprosjekt der alle fire menigheter i domprostiet samarbeider tett. Det samarbeides også i et tverrfaglig trosopplæringsteam der denne stillingen deltar. Menighetspedagog har rollen som koordinator for trosopplæringen, og det legges opp til et tett samarbeid med denne.

Arbeidsoppgaver:

 • Gå inn i turnus for gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Styrke trosopplæring for barn og unge gjennom musikalsk arbeid i nært samarbeid med stab og frivillige
 • Aktiv pådriver i utviklingen av Barnas katedral, som tenkes som tre ulike nivå; menighet, prosti og byplan
 • Bidra til å rekruttere og følge opp frivillige knyttet til det musikalske arbeidet
 • Må påregne deltagelse i felles arrangement i menighetetene i domprostiet, samt øvrige menigheter i fellesrådet
 • Delta i turnus med musikalsk ansvar ved torsdagsmesse i Vår Frue

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 4 års kirkemusikkutdanning, evt 3år med relevant tillegg i hht tjenesteordning for kantorer.
 • God kjennskap til kirkemusikk og kompetanse/erfaring på orgelspill.
 • Erfaring i/kompetanse til å lede og instruere barn og unge i musikk i ulike sjangre
 • Ved særlig egnethet kan også kirkemusiker være aktuell for stillingen.
 • Medlemskap i den norske kirke.

Personlige egenskaper:

 • Kontaktskapende og relasjonsbyggende
 • Må trives med å jobbe med barn og ungdom
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team, ha gode samarbeidsevner
 • Evne til å motivere seg selv og andre
 • Evne til å lede/være pådriver i utvikling

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og krevende arbeidsoppgaver i en menighet med nybrottsarbeid
 • Dyktige, entusiastiske kollegaer i et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ i kirkelig sektor
 • Offentlig pensjonsordning gjennom Trondheim kommunale pensjonskasse
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Trondheim
Publisert 2018-02-13
Søknadsfrist 2018-02-28
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger