Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Det er ledig 100 % vikariat som kirketjener i Løvstakksiden og Landås menigheter

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Det er ledig 50 % vikariat som kirketjener i Landås menighet og 50 % vikariat som kirketjener i Løvstakksiden. Vikariatene er ledige fra 15.05.2018 til og med 30.04.2019.


Stillingene kan kombineres til en 100 % stilling.


Løvstakksiden menighet har to kirker, Solheim kirke fra 1956 og St.Markus kirke fra 1939 med stor aktivitet i begge kirkene. Løvstakksiden menighet ligger rett utenfor sentrumskjernen. Området blir mer og mer flerkulturelt, slik at menneskene på Løvstakksiden ikke er en ensartet gruppe, men mennesker som kommer fra ulike deler av verden, alle med sin historie. Menigheten legger derfor stor vekt på relasjonsbygging. Vi anser oss mer og mer som en «sjømannskirke», der folk kan komme innom og finne et godt sted å være den tiden de bor i bydelen. Mange av menighetens arrangementer har en lav profil for at alle skal kunne delta.

Landås kirke er en arbeidskirke fra 1966. Landås menighet er et levende og engasjert nabolag ved Ulrikens fot, med blant annet Bærekraftig liv og en av Bergens største speider grupper. Menigheten ønsker å være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet.  Menighetens visjon har følgende overskrift: «Med himmel i blikket og jord under føttene». Menigheten har mange aktiviteter og mye frivillig innsats. Barne- og familiearbeidet er særlig aktivt. Menigheten har juniorklubb, flere kor, speiderarbeid, søndagsskole, åpen barnehage og seniortreff. På «Supermandag» serveres middag i menighetssalen hver uke. Det er god oppslutning og engasjement rundt familiegudstjenestene.


Kirketjener må ha evne til å arbeide selvstendig, strukturert og samarbeide tett med stab og frivillige.
Hver av stabene består av bl.a. kantor, 2 prester, menighetspedagog, administrasjonsleder, frivillighetskoordinator og kirketjener.

Kirketjeneren samarbeider nært med menighetsrådet, staben og de ansvarlige for de ulike aktivitetene. Kirketjener må påregne noe tjeneste andre steder i fellesrådet etter arbeidsgivers behov.

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder som nærmeste overordnet.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegger ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Føre tilsyn med konserter og andre arrangement
 • Generell rydding og orden i kirken
 • Noe renhold og vedlikehold
 • Opplæring og oppfølging av helgekirketjenere
 • Omvisninger
 • Innkjøpsansvarlig for nødvendig utstyr til gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Delta på stabs- og planleggingsmøter

 

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker en kontaktskapende person som kan møte menigheten på en god måte både i sorg og glede, er fleksibel og samarbeidsvillig og har evne til å legge til rette det praktiske i forbindelse med arrangement slik at det skaper gode og trygge arbeidsvilkår for alle som har delansvar. Å være kirketjener medfører høytids, kvelds- og helgearbeid, etter avtalte arbeidsplaner. Personen må ha grunnleggende dataferdigheter. Kirketjener må også kunne beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Søkere må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.


Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse: senest innen 01.06.2018

 

Vi ber om at det skrives i søknadsteksten om det er ønskelig med en 50 % eller 100 % stilling.

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer: 18/82


Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske institusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt rådgiver Ann Carina Raknes tlf. 907 72 574, e-post: ar277@kirken.no , eller personalsjef Berit Bakke, tlf. 996 04 561, e-post: bb957@kirken.no

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-03-12
Søknadsfrist 2018-04-03
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger