Personalrådgiver

Stavanger bispedømmekontor er sekretariat for Stavanger biskop og Stavanger bispedømmeråd. Bispedømmekontoret holder til i Statens hus, Lagårdsveien 44, i Stavanger. Det er for tiden 17 tilsatte i hel og deltidsstillinger på bispedømmekontoret. Kontoret er delt i to avdelinger: Personal, økonomi og forvaltning, og menighetsutvikling. Den ledige stillingen er knyttet til personal-, økonomi- og forvaltningsavdelingen. Stavanger biskop og Stavanger bispedømmeråd er arbeidsgiver for ca. 100 prester i Rogaland fylke. Vår visjon er: Mer himmel på jord

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling innenfor biskopen sitt arbeidsgiveransvar.
 • Saksbehandling innenfor bispedømmerådet sitt arbeidsgiveransvar.
 • Rådgiving og oppfølgning overfor prostene i utøvelsen av deres arbeidsgiveransvar for prestene.
 • Sekretær og tilrettelegging for prostemøtet.
 • Eksempler på arbeidsoppgaver:
 • System- og rutineutvikling på personalområdet.
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Oppfølgning og tilrettelegging for personal- og livsfasetiltak.
 • Rekruttering til kirkelig tjeneste.
 • Oppfølgning av arbeidstidsavtalen for prester og planleggings- og tidsregistreringsprogrammet «Tid».
 • Oppfølging av beredskapsplanverk og kontakt med Hovedredningssentralen.
 • Saksbehandling, veiledning og oppfølgning av saker vedr. seksuelle krenkelser.
 • Andre oppgaver etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning.
 • God kjennskap til Den norske kirke og kirkelig virksomhet.
 • Relevant erfaring og kompetanse. Erfaring fra prestetjeneste vil være en fordel.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å arbeide strukturert.
 • Gode kunnskaper om bruk av dataverktøy.
 • Må kunne bruke begge målformer.

Utdanningsretning:

 • Utdanningstittel: Personalrådgiver

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet og god samarbeidsevne.
 • Interesse for personalarbeid.
 • Fleksibel, evne til omstilling, til å ta initiativ og arbeide selvstendig.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter gjeldende regler.
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser. Pensjonsinnskudd og medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Godt arbeidsmiljø i en stab med variert og solid faglig kompetanse.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Vi er en IA-bedrift.
 • Den som tilsettes må regne med noe uregelmessig arbeidstid.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
 • Tilsettingen skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder, jf. Personalreglementet for ansatte ved bispedømmekontor.
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført på denne listen (jfr. Offentlighetsloven § 25, 2. ledd).

 

 

 

Mer himmel på jord 

Arbeidsgiver Stavanger bispedømme
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Stavanger
Publisert 2018-03-12
Søknadsfrist 2018-03-21
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømme

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger