Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kantor / kirkemusiker i Lommedalen menighet

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Se også vår facebookside

En åpen dør - inn til det hellige og ut til mennesker. Dette er visjonen for Lommedalen menighet. Vi ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider. Menigheten har ca. 9100 medlemmer, for det meste familier med barn og tenåringer. Det frivillige engasjementet er høyt. 

Det musikalske livet i Lommedalen kirke er variert og vitalt. To barnekor, Ten Sing og flere voksenkor, husband og andre frivillige musikere og sangere bidrar i gudstjenestene og med egne konserter og innspillinger. 

Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor/kirkemusiker, ungdomsdiakon og ungdomsarbeider, kateket og menighetspedagog, barnekoordinator, sekretær og kirketjener.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten
 • Spille til og sikre musikalsk mangfold og kvalitet i gudstjenestene
 • Støtte og stimulere korene
 • Delta konfirmantarbeidet og annet menighetsbyggende arbeid
 • Spille i vielser og begravelser, inkludert organistturnus på Haslum krematorium
 • Videreføre samspillet med øvrige sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
 • Ansvar for kirkens instrumenter og budsjettansvar på musikkfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Kantorutdanning jmf. utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer
 • Eventuelt annen relevant musikkutdanning
 • Beherske orgel, piano og samspill med andre i band
 • Erfaring med korvirksomhet
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • God kjennskap til Den norske kirke, medlemskap kreves
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkeloven §29

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske utrrykk
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stimulerende og humørfylt arbeidsfellesskap med stab og frivillige
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ
 • Gudstjenesteliv med bredde og variasjon
 • Et 21 stemmers Ryde og Berg orgel fra 1999 og et Yamaha C7 flygel
 • Et kirkerom med god akustikk og kvalitetsutstyr for lyd, lys og bilde, samt eget bandrom og lydstudio
 • Faglig utvikling og fellesskap med 10 andre kantorer i Bærum
 • Fleksibel arbeidstid - dag, kveld og helg
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale. Pensjonsordning i KLP

  Annet

 • Tilsetting skjer med Bærum kirkelige fellesråd som arbeidsgiver, og med Lommedalen menighet som hovedarbeidssted
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lommedalen
Publisert 2018-09-14
Søknadsfrist 2018-10-11
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger