Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kantor / kirkemusiker i Lommedalen menighet

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Se også vår facebookside

En åpen dør - inn til det hellige og ut til mennesker. Dette er visjonen for Lommedalen menighet. Vi ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider. Menigheten har ca. 9100 medlemmer, for det meste familier med barn og tenåringer. Det frivillige engasjementet er høyt. 

Det musikalske livet i Lommedalen kirke er variert og vitalt. To barnekor, Ten Sing og flere voksenkor, husband og andre frivillige musikere og sangere bidrar i gudstjenestene og med egne konserter og innspillinger. 

Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor/kirkemusiker, ungdomsdiakon og ungdomsarbeider, kateket og menighetspedagog, barnekoordinator, sekretær og kirketjener.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten
 • Spille til og sikre musikalsk mangfold og kvalitet i gudstjenestene
 • Støtte og stimulere korene
 • Delta konfirmantarbeidet og annet menighetsbyggende arbeid
 • Spille i vielser og begravelser, inkludert organistturnus på Haslum krematorium
 • Videreføre samspillet med øvrige sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
 • Ansvar for kirkens instrumenter og budsjettansvar på musikkfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Kantorutdanning jmf. utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer
 • Eventuelt annen relevant musikkutdanning
 • Beherske orgel, piano og samspill med andre i band
 • Erfaring med korvirksomhet
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • God kjennskap til Den norske kirke, medlemskap kreves
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkeloven §29

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske utrrykk
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stimulerende og humørfylt arbeidsfellesskap med stab og frivillige
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ
 • Gudstjenesteliv med bredde og variasjon
 • Et 21 stemmers Ryde og Berg orgel fra 1999 og et Yamaha C7 flygel
 • Et kirkerom med god akustikk og kvalitetsutstyr for lyd, lys og bilde, samt eget bandrom og lydstudio
 • Faglig utvikling og fellesskap med 10 andre kantorer i Bærum
 • Fleksibel arbeidstid - dag, kveld og helg
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale. Pensjonsordning i KLP

  Annet

 • Tilsetting skjer med Bærum kirkelige fellesråd som arbeidsgiver, og med Lommedalen menighet som hovedarbeidssted
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lommedalen
Publisert 2018-09-14
Søknadsfrist 2018-10-11
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika

Arbeidsliv

Mer himmel på jorda

Bærum er både bygd og by. Bærum er barnefamilier, ungdommer, mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsnivå, voksne og gamle.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger