Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Menighetspedagog / kateket i Eidsvåg menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Det er ledig stilling som menighetspedagog/kateket i Eidsvåg menighet i 80 % stilling.
Eidsvåg menighet ligger like nord for Bergen sentrum i flotte omgivelser ved sjøkanten og i umiddelbar nærhet til byfjellene. Menigheten har tradisjoner på å bruke natur og friluftsliv som ramme og metode i trosopplæringsarbeidet, og har klatrevegg på kirkeveggen og en stor utstyrspark med friluftsutstyr. Menigheten har speiderarbeid, og barnekor i form av Musikkverkstedet.
Det er et tett samarbeid med kapellan og menighetspedagog/kateket, særlig i arbeidet med ungdom.  Her har menigheten en stor gruppe frivillige ledere i alderen 15 – 25 år.

Eidsvåg menighet har ca. 7800 medlemmer. Kirken vår er en moderne arbeidskirke, som de siste årene har blitt rehabilitert både ute og inne. I Eidsvåg menighet er det, foruten barnehager, tre grunnskoler, to ungdomsskoler og en videregående skole.

Menighetspedagogen/kateketen vil bli tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder som nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for trosopplæringsarbeidet for aldersgruppa 0-18 år
 • Fast medlem i menighetens trosopplæringsutvalg
 • Arbeide med å revidere vår trosopplæringsplan
 • Koordinere, drifte og markedsføre trosopplæringstiltak jf. menighetens trosopplæringsplan.
 • Legge til rette for, og bidra til bred deltagelse og aktiv involvering fra barn/unge og deres foresatte i menighetens fellesskap
 • Medvirke til planlegging og gjennomføring av gudstjenester iht. menighetens trosopplæringsplan
 • Planlegge, administrere og gjennomføre konfirmantundervisning i samarbeid med kapellan (herunder blant annet friluftlivsgruppe).
 • Ansvar for menighetens klatre – og friluftsutstyr.
 • Ha kontakt og følge opp barnehage/ skole- kirkesamarbeid med øvrig stab herunder bl.a. annet jule- påske- og pinsevandring.
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i samarbeid med frivillighetskoordinator.
 • Bidra sammen i staben om felles oppgaver.
 • Kvelds - og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning med fortrinnsvis pedagogikk og kristendom i fagkretsen. Det er fordel om du også har idrett og friluftsliv i fagkretsen; f.eks barnehagelærer/lærer.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Er glad i arbeide med og formidle til barn og unge.
 • Ha gode samarbeidsevner og være strukturert.
 • Er kontaktskapende og evne til å motivere.
 • Evne til å arbeide godt både selvstendig og i team.
 • Initiativrik, kreativ og strukturert.
 • Erfaring fra arbeid med frivillige er en fordel.
 • Erfaring og kompetanse innen bruk av sosiale medier er en fordel.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke.
Det kan bli spørsmål om samlivsform jfr. AML § 13.4


Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
• Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
• Ulykkes- og gruppelivsforsikring
• Bedriftshelsetjeneste
• Tiltredelse; snarlig eller etter avtale

 

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Stilling med saksnummer 19/59

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser.

 

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til Ann Carina Raknes, områdeleder Åsane prosti,

e-post: ar277@kirken.no,  mob. 907 72 574 eller til Gunn Mjelstad Steinbru, administrasjonsleder,

e-post: gs742@kirken.no, mob. 911 95 748

 

 

SØKNADSFRIST: 24.02.2019

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Eidsvåg
Publisert 2019-03-07
Søknadsfrist 2019-03-31
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger