Generalsekretær

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som er en paraplyorganisasjon for 24 landsomfattende organisasjoner. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors mer enn 55 virksomheter og tiltak i 15 fylker med ca. 1300 ansatte og omlag 2.200 individuelle medlemmer. Blå Kors driver et omfattende arbeid innen rusfeltet med forebygging, behandling og oppfølging; blant annet tverrfaglig spesialisert behandling, rehabiliteringstiltak, ettervern, bo- og omsorgstiltak, arbeidstiltak, barnevern, videregående skoler og forebyggende arbeid blant barn og unge. Et sentralt mål for organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer informasjon se www.blakors.no og www.tidgiver.no.

 

  • Kompleks organisasjon  
  • Toppleder med samfunnsengasjement 

Blå Kors Norge sin generalsekretær gjennom de siste åtte årene slutter i stillingen, og hans etterfølger skal rekrutteres. Som generalsekretær i Blå Kors kan du kombinere solid ledererfaring med ideelt engasjement og kommersiell forståelse innenfor rammen av en ideell og profesjonell organisasjon. Blå Kors som konsern har et budsjett på ca 1 mrd NOK, og finanseringen er tungt basert på offentlige tilskudd gjennom anbud og offentlige oppdrag. Blå Kors kombinerer frivillighet med en profesjonell kompetanseorganisasjon som nyter nasjonal anseelse spesielt innen rusrelaterte tjenester.

Det er gjennomført omfattende organisasjonsmessige endringer og en profesjonalisering av forvaltningen i Blå Kors de siste årene. Arbeidet med ny strategi, enhetlig profil og en felles ideologisk plattform for virksomheten må videreføres. Som generalsekretær forventes du å kunne fronte organisasjonen utad og styrke Blå Kors sin rolle som en sentral samfunnsaktør og premissgiver innenfor rusfeltet. Samfunnsengasjement, medieerfaring og relevant nettverk for politisk påvirkningsarbeid vil være etterspurt.

Vi forventer at du har høyere utdanning, sterk økonomiforståelse og god kommunikasjons- og samhandlingsevne. Erfaring fra ideell sektor vil være en styrke i stillingen, men ingen betingelse. Vi vil legge stor vekt på utviste lederegenskaper og resultater fra stor, kompleks organisasjon.

Som øverste leder i Blå Kors Norge bør du evne å ha et overordnet, strategisk fokus og være ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med organisasjonens kristne forankring og grunnleggende verdier som er: Medmenneskelighet, Verdighet, Egenkraft og Kvalitet.

Vi kan tilby en utfordrende og spennende stilling i en verdibasert organisasjon med et meningsfylt formål. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi tlf. 905 84 138 eller styreleder Trine Stensen i Blå Kors Norge tlf 950 60 117. 
Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 

Send søknad med CV til kontakt@amropdelphi.no innen 11. juni 2019.

Arbeidsgiver Blå Kors
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-21
Søknadsfrist 2019-06-11
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Blå Kors

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger