Kateket i trosopplæringsarbeid

Asker kirkelige fellesråd har ledig vikariat i Holmen menighet som kateket i trosopplæringsarbeid i 100% stilling. Vikariatet varer til 30.8.2020, med mulighet for forlengelse. Holmen menighet ønsker å virkeliggjøre visjonen «En kirke for alle», blant annet gjennom et godt tilbud for barn- og unge. Kateketen følger opp og videreutvikler arbeidet med trosopplæringsplanen. Det skjer sammen med kollegaer, trosopplæringsutvalg og mange frivillige medarbeidere. 
Holmen menighet ønsker en kreativ, initiativrik, og kontaktskapende kateket, som bidrar til å videreutvikle trosopplæringsarbeid i menigheten. Målet er at barn og unge skal bli invitert og føle tilhørighet til kirken. 
Det er to kateketstillinger i menigheten, hvorav den utlyste stillingen har ansvar for 0-12 år. Samlet består staben i Holmen av 15 ansatte. Av disse er 3 prester og 3 ansatte i menighetens egen barnehage.

Se mer på www.holmenkirke.no   

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle trosopplæringsarbeidet i soknet
 • Følge opp og videreutvikle arbeidet med trosopplæringsplanen
 • Medlem av Trosopplæringsutvalg
 • Administrative og budsjettmessige oppgaver i trosopplæringsarbeid
 • Rådgiver for menighetsrådet i spørsmål knyttet til trosopplæring
 • Planlegge og gjennomføre/delta i gudstjenester med trosopplæringspreg
 • Rekruttere, registrere og følge opp frivillige i trosopplæringsarbeid
 • Kontaktperson til barnekorene i samarbeid med kantor
 • Samarbeid med frivillige og eksterne
 • Samarbeidsmøter med medarbeidere i undervisningsstillinger i nye Asker prosti

Kvalifikasjoner:

 • Du er utdannet kateket, teolog eller pedagog. Søkere med annen relevant pedagogisk og teologisk kompetanse vil kunne bli vurdert
 • Du identifiserer deg med vår visjon «En kirke for alle».
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du behersker relevante dataprogrammer
 • Du er medlem av Den norske Kirke
 • Erfaring fra menighetsliv er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du er en dyktig og utadvendt pedagog, med gode formidlings- og kommunikasjonsevner i møte med barn og ungdom - og du trives sammen med dem
 • Du er fleksibel, kreativ og allsidig
 • Du liker å ta ansvar, arbeider strukturert og har god evne til å gjennomføre oppgaver
 • Du liker å arbeide i tverrfaglige grupper og har gode samarbeidsevner, både med ansatte og frivillige
 • Du liker å inspirere og veilede andre, på samme måte som du lar deg inspirere av andre og å bli veiledet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 •  

 • Særskilte krav: Den som blir ansatt i stillingen må legge fram tilfredsstillende politiattest jfr. kirkeloven § 29

Vi tilbyr:

 • Et spennende og mangfoldig arbeidsfellesskap
 • Godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med medarbeidere i undervisningsstillinger i prostiet
 • Mulighet for selvstendige arbeidsrutiner
 • Lønn etter KA's regulativ
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Bedriftshelsetjeneste
 

Kirken i Asker ønsker å være i dialog med dagens mennesker. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, gode diakonale tiltak og mangfoldig musikkliv. Det er godt samarbeid mellom ansatte i fellesråd og bispedømmeråd. Asker prosti har i dag fem sokn. Fra 1.1.2020 vil Asker prosti ha 10 sokn og være geografisk sammenfallende med nye Asker kommune, som også omfatter soknene i Hurum og Røyken.   

Holmen kirke er en arbeidskirke fra 1965 og et møtested midt i menigheten. Hele kirken brukes aktivt til gudstjenester og ulike aktiviteter for barn, unge og eldre. I soknet bor det 16 000 mennesker. Ca. 11500 er medlemmer av Den norske kirke. Det er mange frivillige, noe som er en stor ressurs i menigheten. Visjonen for Holmen menighet er: EN KIRKE FOR ALLE! Holmen tilstreber å være en åpen og raus menighet med et tydelig kristent budskap, der mennesker får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet og utfordres til tjeneste. 

Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Asker
Publisert 2019-06-27
Søknadsfrist 2019-08-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger