Kapellan i Sarpsborg prosti med tjenestested Asak, Enningdalen, Idd og Tistedal sokn. (Idd samarbeidsområde)

Borg bispedømmekontor ligger i Fredrikstad og er felles administrasjon for Borg biskop og bispedømmeråd. Vi er et regionalt kirkelig rådgivnings- og kompetansesenter for menigheter og tilsatte og er arbeidsgiverorgan for presteskapet. Kontoret er inndelt i en avdeling for kirke og samfunn og en personal- og serviceavdeling, til sammen er vi 15 ansatte. I Borg bispedømme er det i 2017 113 sokn, 38 kirkelige fellesråd og 9 prostier.

Det er ledig 100% stilling som kapellan i Sarpsborg prosti med tjenestested Asak, Enningdalen, Idd og Tistedal sokn.

Halden kommune ligger helt sør i Østfold og består av tettbygde bysentra, store skogs- og landbruksarealer, kystnære boligområder og populære feriesteder ved havet. 

Kommunen har cirka 31 000 innbyggere hvorav ca. 70 % tilhører Den norske kirke. Det er i tillegg en rekke tros- og livssynssamfunn i kommunen, og den har en mangfoldig befolkning.  Halden kommune har syv sokn og åtte kirker tilhørende Den norske kirke.

Soknene er organisert i to samarbeidsområder som har hver sin stab. Halden, Berg og Rokke menigheter, og Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menigheter. Det er felles daglig leder for de to stabene, og det er felles administrasjon som er samlokalisert med kirkevergekontoret.  Samarbeidsområdet Tistedal, Asak, Enningdalen og Idd (Idd samarbeidsområde) er i tillegg til kapellan, bemannet med to sogneprester, en diakon, en kateket, samt tre kirkemusikere. Den øvrige bemanning i Halden fellesrådsområde består av tre prester, en diakon, en menighetspedagog,  kirketjenere, administrasjon og kirkeverge. Det er et godt utviklet samarbeid mellom menighetene i området.

Det er 5 kirker i dette samarbeidsområdet. Tistedal, Asak, idd, Prestebakke og Søndre Enningdalen.

Kirkens kontorer er sentrumsnære, og ligger i Os alle 13, i Halden.

Kapellanen i Idd samarbeidsområde utfører gudstjenester og kirkelige handlinger i en tilpasset turnus med de andre prestene i Halden. Kapellanen deltar også i betjeningen av ulike helseinstitusjoner og i samarbeid med skoler og barnehager. Konfirmantarbeidet er en særlig viktig oppgave for kapellanen og vi søker derfor en prest som vil trives med ungdom, og som ønsker å videreføre og videreutvikle et godt konfirmant og ungdomstilbud.

Vi søker etter en allsidig kapellan som vil være med å  utvikle kirkens arbeid i området. Vi ønsker en prest som er nærværende i menighetens og menneskenes liv, og som har bredden av folkekirken som sitt fokus. 

Den som tilsettes må ha sertifikat og disponere egen bil. 

Målform i kirke og skoler er bokmål. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover,
tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte
samarbeidsområdet og tjenestedistriktet for øvrig. 

Politiattest (Barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantopplegget og medansvar for trosopplæring
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Arbeidsveiledning

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologsik utdanning

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og glede av teamarbeid
 • Evne og vilje til samarbeid med frivillige medarbeidere og kristne organisasjoner
 • Gode kontaktskapende evner
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Moss
Publisert 2019-07-11
Søknadsfrist 2019-08-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger