Rådgiver - politikk og kommunikasjon

Digni er en paraplyorganisasjon for 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn, som driver langsiktig utviklingsarbeid med støtte fra Norad. Denne støtten kanaliseres til partnere og prosjekter i 35 land. Digni har både en rådgivende og en kvalitetssikrende rolle, samt en oppgave som kompetansebygger og nettverksfasilitator.

Vi søker nå en dyktig og samfunnsengasjert medarbeider til en nyopprettet stilling som «Rådgiver for politikk og kommunikasjon». Hovedoppgavene vil være å følge opp vår gjeldende kommunikasjonsstrategi og samtidig se til at Digni er deltakende i politiske prosesser og debatter som angår utviklingsarbeid. Du vil måtte jobbe selvstendig, men ha en tett dialog med vår generalsekretær, våre bistandsrådgivere og resten av sekretariatet.

Arbeidsoppgaver

  • Du vil samarbeide tett med Dignis medlemsorganisasjoner og andre relevante aktører, for å gjensidig styrke kommunikasjonsarbeidet og bidra til økt politisk påvirkningskraft.
  • Du vil holde deg oppdatert på hva som rører seg i norsk politikk og se til at Digni følger opp og gir innspill i aktuelle bistandspolitiske spørsmål.
  • Du vil få ansvaret med å planlegge, administrere og gjennomføre Dignis kommunikasjons- og markedsaktiviteter, rettet mot våre medlemsorganisasjoner, politikere, bistandsmiljøet og andre definerte målgrupper. Dette innebærer alt fra å skrive artikler til nettsiden våre, oppdatere sosiale medier, gjennomføre profileringskampanjer og lignende.
  • Du vil skrive kronikker og produsere meningsstoff, og se til at Digni og sakene vi er opptatt av er synlig i media.
  • Du vil fungere som pressekontakt overfor NORAD, departementer, norske og internasjonale medier, og veilede oss i kontakt med media.

 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning innen relevante tema som kommunikasjon, journalistikk, bistand og utvikling, samfunnsvitenskap eller religion.
  • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
  • God kjennskap til politiske prosesser, samt praktisk erfaring fra politisk rådgivning på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
  • Praktisk erfaring fra kommunikasjonsarbeid
  • God kjennskap til norske frivillige organisasjoners arbeid og da spesielt til norske misjonsorganisasjoner

 

Stillingen er fast i 100 %, med tiltredelse så snart som mulig. Stillingen rapporterer til generalsekretær. Kontorsted: Sentralt i Oslo.

Noe reisevirksomhet må påregnes. Den som ansettes må kunne identifisere seg med Dignis verdigrunnlag. Lønn etter Dignis regulativ. Pensjonsordning.  

For nærmere opplysninger kan du kontakte generalsekretær Hjalmar Bø, telefon 906 74 142 eller på hb@digni.no

Kortfattet søknad med CV sendes til post@digni.no innen 30.08.19.

 

Arbeidsgiver Digni
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-08-09
Søknadsfrist 2019-08-30
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Digni

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger