Daglig leder

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er en selvstendig tverrkirkelig diakonal stiftelse lokalisert på Lovisenberg i Oslo. Vår visjon er å stå ved den utsattes side, med verdiene verdighet, åpenhet og rettferdighet. Vi har gjennom mer enn 20 år arbeidet særlig med overgrepserfaringer i kirkelig sammenheng. Ressurssenteret arbeider landsdekkende mot vold og seksuelle overgrep innenfor områdene forebygging, bearbeiding og håndteringsrådgivning.

Vi søker ny daglig leder for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Staben består av seks personer i 4,95 årsverk (inkludert leder), og daglig leder er leder for virksomheten og rapporterer til stiftelsesstyret. Kandidater til stillingen bør ha god kjennskap til diakonalt og annet kirkelig arbeid. Det kreves høyere utdanning innen diakoni, teologi, kristendom, helse- og sosialfag eller andre relevante fagområder. Ny daglig leder ønskes ansatt fra 1.1.2020

I forlengelsen av VID vitenskapelig høgskoles evaluering av virksomheten, pågår et strategi- og utviklingsarbeid som ny leder forventes å følge opp. Les VIDs evaluering av Kirkelig Ressurssenters arbeid gjennom 20 år, her:

https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/handle/11250/2580263

 

Tilsettingen skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver. Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). Den som tilsettes må være villig til å delta i veiledning. Den som tilsettes må identifisere seg med Stiftelsens verdigrunnlag, målsetning og oppgaver. Kirkelig Ressurssenter er medlem i KA – Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig leder for virksomheten og sekretær for styret
 • Overordnet ansvar for faglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver
 • Utvikle planer og målsetninger for virksomheten
 • Samhandling med relevante kirkelige aktører
 • Samhandling med relevante eksterne aktører innenfor virksomhetens fagfelt
 • Ekstern kommunikasjon med samfunn og media
 • Rekrutterings- og tilsettingsprosesser
 • Ansvar for saksbehandling

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, relevant arbeidserfaring og god rolleforståelse.
 • God kjennskap til, og gjerne erfaring fra det kirkelige overgrepsfeltet
 • Interesse og forståelse for ledelse
 • God kjennskap til økonomisk styring og administrasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kjennskap til bredden av norsk kirke- og organisasjonsliv, spesielt innenfor det diakonale arbeidsfeltet
 • Bred kontaktflate mot kirke og samfunn

           

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt
 • Evne til helhetlig tenkning, strategisk og framtidsrettet ledelse
 • Initiativ og god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evne til å motivere andre
 • Evne til nettverksbygging og til å utvikle samarbeid
 • Engasjement og forankring i kirkelig tro og liv

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Kontor i et tradisjonsrikt bygg
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Stillingen plasseres i stillingskode 4955 Leder
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser etter gjeldende regulativ

Søknad med CV, attester og referanser sendes per epost til post@kirkeligressurssenter.no merket «Søknad daglig leder».

 • Søknadsfrist: september 2019
 • Kontaktinfo: Bjørn Hareide, styreleder, mobil 958 88 087
 • Arbeidssted: Lovisenberggata 15A, 0456 Oslo
Arbeidsgiver Kirkelig Ressurssenter
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-08-28
Søknadsfrist 2019-09-30
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Kirkelig Ressurssenter

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger