Menighetspedagog

Ski kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Ski kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 30.600. Vi har 4 sokn og 5 kirker. Den totale staben består av 25 fellesrådsansatte i 20 årsverk og 5 prester i 5 årsverk (inkludert prost). Vi har menighetskontorer i Langhus kirke og Ski nye kirke. Langhus og Siggerud menigheter har henholdsvis 1614 og 466 barn/ungdom i alderen 01 – 18 år pr 01.07.2019. Ski kommune slås sammen med Oppegård kommune 01. januar 2020, da slås også fellesrådene sammen til Nordre Follo kirkelige fellesråd. Det opprettholdes lokale staber i arbeidskirkene, deriblant i Langhus kirke der denne stillingen vil bli plassert

Ski kirkelige fellesråd har ledig stilling i 100 % som menighetspedagog med hovedansvar for Langhus og Siggerud menigheter.

Tiltredelse fra 01.01.2020 eller etter avtale. Menighetspedagog vil ha et nært samarbeide med øvrig stab Langhus kirke og trosopplæringsmedarbeidere i fellesrådsområdet.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre trosopplæringsstiltak for aldersgruppen 0 – 18 år i henhold til trosopplæringsplan for Langhus og Siggerud menigheter, pr. i dag med hovedfokus på barn 0-13 år.  (85%)
 • Planlegge og gjennomføre kontinuerlige tiltak for barn i Langhus menighet (15 %)
 • Bidra til å rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere

  

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig høgskoleutdanning med fagene pedagogikk og kristendom i fagkretsen. Kreative fag er også interessant som f. eks. musikk/drama.  Andre med annen utdanning/bakgrunn kan søke.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge

 

 

Egenskaper:
Vi søker en medarbeider som:

 • Formidler kristen tro og verdier med glede og engasjement.
 • Trives med barn og unge
 • Har erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid
 • Er selvstendig og har evnen til å samarbeide
 • Er kreativ og initiativrik
 • Har evnen til å organisere, arbeide målrettet og strukturert
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr deg:

 • Et hyggelig og kreativt arbeidsfellesskap med staben på menighetskontoret i Langhus nye kirke.
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger med medlemskap i KLP
 • Mulighet til å arbeide i en aktiv menighet med stort engasjement for barne- og ungdomsarbeid.


Annet:
Den som tilsettes må:

 • Være medlem i Den norske kirke.
 • Levere tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ved ansettelse
 • Påregne kvelds- og helgearbeid
 • Ha førerkort og disponere egen bil

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkevergekontoret, tlf. 67 20 82 00.  Elektronisk søknad sendes www.kirkejobb.no. innen 30.09.2019.

 

Arbeidsgiver Ski kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ski
Publisert 2019-09-04
Søknadsfrist 2019-09-30
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ski kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger