Gateprest i Asker

Asker kirkelige fellesråd ønsker at kirken i Asker skal være levende, nær og tilgjengelig, slik at mennesker kan oppleve tilhørighet og bli utfordret til tro og tjeneste. Kirken har et nært samarbeid med Asker kommune og er en anerkjent ressurs i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn. Fellesrådet ivaretar en rekke oppgaver på vegne av soknene, utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten og ivaretar soknenes interesser i forhold til kommunen. Asker kommune er med sine 94 000 innbyggere en av Norges største. Asker prosti sammenfaller med den nye kommunen, med 10 sokn og 130 kirkelig ansatte. Fra Oslo S til Asker stasjon tar det 22 minutter med tog.

Er du prest og trives blant folk på gata? Har du hjerte for dem som strever og opplever utenforskap? Kirkens feltarbeid i Asker søker gateprest. Er det deg - eller en du kjenner?

Kirkens feltarbeid i Asker gir tilbud til mennesker som sliter med rus, er bostedsløse eller som av andre årsaker har behov for et sted å være. Feltarbeidet er drevet av Asker kirkelige fellesråd, og tar imot hundre gjester hver dag, 365 dager i året. Vi har bred støtte i hele Askersamfunnet. Vi ønsker å gi våre gjester et likeverdig og rettferdig tilbud, preget av profesjonalitet, omsorg og respekt. På denne måten bidrar vi til et åpent og varmere Askersamfunn, med lav terskel og plass for alle. I 2022 ferdigstiller Asker kommune nye og tilpassede bygg for feltarbeidet. 

Kirkens feltarbeid i Asker er en mangfoldig virksomhet, med varmestue, nødovernatting, døgnbemannet botilbud, gatekapell og gateprest, bruktbutikk, ulike arbeidstiltak og med egen lysfabrikk. Feltarbeidet har 16 årsverk fordelt på 23 faste stillinger, flere titalls frivillige og et enestående samarbeid med menighetene i Asker, Asker kommune og lokalt kulturliv og næringsliv.

Daglig leder i Kirkens feltarbeid i Asker er nærmeste overordnede.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Omsorg og sjelesorg
 • Oppsøkende arbeid
 • Husprest på Varmestua
 • Gudstjenester
 • Institusjonsbesøk
 • Oppfølging av frivillige
 • Praktiske oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Ordinert prest i Den norske kirke
 • Relevant yrkeserfaring, med kjennskap til målgruppen og helse- og sosialfeltet
 • Lyst og evne til å utvikle rollen som gateprest
 • Utadvendt, omgjengelig, omsorgsfull - og liker å ta i et tak der det trengs
 • Evne til å tåle møte med mennesker og miljøer som tidvis lever med mye kaos i hverdagen sin
 • Personlig egnet og med gode evner til samarbeid Førerkort for bil er en fordel

Vi tilbyr:

 • en profilert rolle i en diakonal virksomhet med høy tverrfaglig kompetanse og godt omdømme
 • en mulighet til å være med på å forme egen rolle innenfor rammen av stillingsbeskrivelsen
 • å bli en del av prestefellesskapet i Asker prosti
 • lønn og tiltredelse etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • bedriftshelsetjeneste og IA-virksomhet
 
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 224, 1383 Asker
Publisert 2020-03-09
Søknadsfrist 2020-04-14
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger