Sokneprest i Vestre Borgesyssel prosti, tjenestested Ekholt sokn

Ekholt sokn Ekholt sokn ligger i Vestre Borgesyssel prosti, og er en del av Viken fylkeskommune. Ekholt ligger vakkert til i nærhet til kysten, Vansjø og flotte skoger og turterreng. Prostiet består av Moss, Rygge, Ekholt, Jeløy og Råde. Området er attraktivt bl.a. på grunn av sin nærhet til hovedstaden. Det er ikke mer enn ca. en times reisevei til Oslo fra noen del av prostiet. Det er 11 faste prestestillinger i prostiet, og prostesetet ligger i Moss. Ekholt sokn har 5562 kirkemedlemmer i 2019.

Hei hvor er du?

- som kan tenke deg en spennende og allsidig stilling som sokneprest - i en ung kirke, i en trivelig og flott menighet, på et vakkert sted, og i et prosti med det stilige navnet "Vestre Borgesyssel prosti". Det er ledig stilling som sokneprest i dette prostiet med tjenestested Ekholt sokn.

Hvem er vi?

Vi er en ung menighet som fikk egen kirke i 1980 - en fin og praktisk arbeidskirke i teglstein. Kirken feirer sine 40 år i år. Her myldrer det av liv gjennom uken - av barn til trosopplæring og babysang, av konfirmanter, av KRIK ungdommer, av voksne i alle aldre og av menigheten som samles til gudstjeneste hver søndag.  Ekholt kirke er en praktisk og godt vedlikeholdt kirke som har mange rom, og sitteplasser til 300 mennesker.

I 2019 var det 23 dåp, 62 konfirmanter i Ekholt sokn og 119 gravferder i "prestegjeldet."

Hva vil vi?

Ekholt menighet har samme visjon som for Borg Bispedømme "Mer himmel på jord". Menigheten ønsker å være en kirke og et hellig sted for alle mennesker, både for de som søker dit ofte og for de som søker til kirken ved særlige behov. Vi ønsker å være et ankerfeste, et tilhørighetssted for små og store på vandring gjennom livet. Vi ønsker at alle skal få oppleve at himmelen har kommet nær i Jesus Kristus.

Staben?

Ekholt sokn og Rygge sokn er to samarbeidende sokn med felles stab. Soknepresten i Ekholt har hovedansvar for Ekholt sokn og har hovedvekten av sitt arbeid der, men har også noen tjenester i Rygge kirke. Ellers også i prostiet  etter behov. Soknene betjenes samlet av en stab med to sokneprester, menighetspedagog, diakon, en kantor og to organister, daglig leder, kontorsekretær, kirketjenere, renholdere og kirkegårdsansatte. Kirkekontoret er for tiden lokalisert sentralt på Ekholt. 

Stedet?

I soknet er det 3 barneskoler og 5 barnehager. Det er en ny felles ungdomsskole i "prestegjeldet." Det er godt samarbeid mellom kirken og skolene/barnehagene. Det er to omsorgshjem/sykehjem i området. Her holdes det regelmessige andakter og gudstjenester. Kirkegården ligger ved den gamle middelalderkirken i Rygge. Der ligger også et nyoppusset gravkapell. De aller fleste gravferdene foregår derfra. De aller fleste vielsene foregår i Rygge kirke.

Oppgaver?

Soknepresten forventes å ivareta Ekholt sokn og samtidig se helheten i menighetsarbeidet for både Ekholt og Rygge menigheter. I tillegg til kirkelige handlinger har soknepresten også et særlig ansvar for konfirmantene i soknet. Sammen med menighetsråd og stab utfordres soknepresten til å videreutvikle "Ekholts gull",  kirken som med sitt særpreg er sted for tro og tilhørighet.

Vi søker en prest som har engasjement og evne til å videreføre og utvikle arbeidet for barn og unge, og som ser viktigheten av å danne gode relasjoner til lokalsamfunnet.

Målform i kirke og skole er bokmål

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd.

Se gjerne våre hjemmsider: www.kirken.no/rygge

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantarbeid
 • Trosopplæring
 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Deltakelse i beredskapsordning i bispedømmet
 • Fast medlem av Ekholt menighetsråd
 • Jevnlig andakter ved sykehjem
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Delta i arbeidsveiledning

Kvalifikasjoner:

 • Medlem i Den norske kirke
 • Cand theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Utpreget gode samarbeidsevner og glede av tverrfaglig arbeid
 • Stor evne og vilje til samarbeid, både med ansatte og frivillige i menigheten
 • Svært gode kontaktskapende evner
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lyses ut i lønnsgruppe 1555, sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Carlbergveien 6, 1526 Moss
Publisert 2020-03-25
Søknadsfrist 2020-04-12
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger