Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Ungdomsdiakon i Helgerud menighet

Helgerud menighet er en ivrig, åpen og livlig menighet. Kirken fylles ukentlig av ulike kor for små og store, søndagsskole, familiemiddag, speidere, eldretreff, ungdomsklubb m.m. og mange frivillige deltar aktivt. Helgerud kirke er en arbeidskirke fra 1982 med høyt aktivitetsnivå, bygget som konsertkirke. Soknet har ca. 6700 medlemmer. Les mer om menigheten på: https://www.helgerud-menighet.no/ Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Helgerud menighet ønsker å være en åpen og fellesskapsbyggende menighet som skaper rom for undring, tro og tjeneste. Helgerud sokn har ca 6700 er medlemmer. Menigheten har et engasjert menighetsråd.”I min Fars hus er det mange rom,” og det er det også i vår arbeidskirke. I disse rommene er det et høyt aktivitetsnivå, og kirken fylles daglig av Ten-Sing, søndagsskole, speidere, eldretreff, klubb for Tweens m.m. I tillegg har menigheten et kortilbud som dekker alle aldersgrupper. Menigheten har mange engasjerte frivillige ungdommer. Arbeidet i Helgerud byr på mange spennende utfordringer, vi har en sammensatt befolkningsstruktur mht. alder og ulike kulturer.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for Tensing og ungdomsklubben Helga
 • Oppfølging av enkeltungdom
 • Lederomsorg og lederutvikling - medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i ungdomsarbeidet
 • Noe konfirmantarbeid, delta på konfirmantleir, samt enkelte trosopplæringstiltak
 • Ha hovedansvar for et årlig ungdomsarrangement i Sandvika
 • Sitte i diakoni- og misjonsutvalget
 • Ansvarlig for menighetens nyhetsmail
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som diakon, ungdomsarbeider/UKT, prest/teolog, eller annet relevant fagområde
 • Gjerne praksis fra tilsvarende stillinger og/eller annen erfaring fra arbeid med ungdom/Ten Sing
 • Musikalsk kompetanse vil være en fordel
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy i det daglige arbeidet, og kjennskap til bruk av
  sosiale medier
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av
  kirkelovens § 29.
Personlige egenskaper
 • Du er glad i ungdom og har et ønske om å være en trygg voksen person i vårt
  ungdomsmiljø
 • Du er utadvent og kontaktskapende, og er god på å bygge relasjoner med ungdom
 • Du har god evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å motivere deg selv
  og andre
 • Du har en trygg og kristen tro og kan formidle denne
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et ungdomsmiljø i vekst med engasjerte ungdommer som venter på deg
 • Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • Faglig fellesskap med kolleger innen barne og ungdomsarbeid på tvers av Bærum og i menigheten
 • Et faglig sterkt fellesskap med de 11 andre diakonene i Kirkelig fellesråd i Bærum
 • Et godt og nært samarbeid med KFUK-KFUM Oslo og Akershus
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Faglig støtte fra ungdomsdiakonene i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Lønn etter KAs tariff, pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd som arbeidsgiver, og med den angitte
  menigheten som hovedarbeidssted.
 • Du må regne med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht avtale
 • Faste kveldsaktiviteter ligger til mandager og en fredag i måneden
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhustorget 5, 1337 Sandvika
Publisert 2020-05-15
Søknadsfrist 2020-05-31
Stillingstype Vikariat, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger