Menighetspedagog i Hisøy menighet, Arendal

60% stilling som menighetspedagog i Hisøy menighet, Arendal prosti, er ledig fra 01.08.2020. Hisøy sokn har i dag ca. 3350 medlemmer. Omlag 650 barn og unge tilhører aldersgruppen 0-18 år. Innenfor menighetens grenser finnes det 5 barnehager, to barne- og ungdomsskoler hvorav den ene er Arendal International School. Menighetspedagogen inngår i menighetens stab som også består av sokneprest, kantor, menighetssekretær, kirketjener og klokker. Hisøy menighet har kontor i Øyestad menighetssenter på Nedenes, sammen med staben i Øyestad menighet. I tillegg til gudstjenester i Hisøy kirke drives mange aktiviteter i det nyoppussede Hisøy menighetshus, blant annet High-Five-klubb for 5-7 trinn, barnekor, søndagsskole og fellesmiddag for familier.

Hovedoppgaver:

 • Det praktiske og administrative ansvaret for trosopplæringen i menigheten.
 • Lede eksisterende tiltak innen trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år.
 • Videreutvikle og initiere nye tiltak i samarbeid med Trosopplæringsutvalget.
 • Delta i konfirmantundervisningen.
 • Involvere og veilede frivillige i barne- og ungdomsarbeidet.
 • Gjennomføre i samarbeid med andre, tiltak på prostinivået.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
 • Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid kan evt. erstatte formell kompetanse
 • Datakunnskap og erfaring med ulike kommunikasjonskanaler

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å formidle overfor barn og unge
 • Selvstendig og initiativrik
 • Kontaktskapende og relasjonsbyggende
 • Være fleksibel og ha gode samarbeidsegenskaper

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og positivt arbeidsfellesskap, både innad i staben, i menigheten og i prostiets fellessatsninger
 • Gode arbeidsforhold
 • Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelig tariffområde
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Særskilte krav:

 • Den som tilsettes må regne med noe kvelds- og helgearbeid og leiropphold.
 • Søkeren må være medlem av Den norske kirke.
 • Det må fremlegges politiattest ved tiltredelse i stillingen

 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes leder av trosopplæringsutvalget Inger Brit Kjøl tlf. 47399596, sokneprest Erik Noddeland tlf. 95884792, eller avdelingsleder Arne Homme tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på www.Hisoy.menighet.no

 

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

 

Søknad med CV sendes Arendal kirkelige fellesråd postboks 1823,

4858 Arendal evt. på mail post@agderkirken.no innen 11.06.2020.

Arbeidsgiver Arendal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 171, 4817 His
Publisert 2020-05-18
Søknadsfrist 2020-06-11
Stillingstype Fast; 60%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Arendal kirkelige fellesråd

Arendal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger