Nord-Hålogaland Bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Sokneprest i Ullsfjord sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme. Her møter du: storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter samisk språk og kultur et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår Nord-Hålogaland bispedømme har «Mer himmel på jord» som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke. Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

Vi har ledig stilling som sokneprest i Ullsfjord sokn prest og i Tromsøysund sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. 

Sognepresten i Ullsfjord har Tromsø domprosti som tjenestedistrikt, og, Tromsøysund sokn, Ullsfjord sokn og Kroken sokn som særskilt arbeidsområde. Det er et nært samarbeid mellom Ullsfjord sokn og Tromsøysund sokn i forhold til ansatte. Prester, kateket og kantorer tilknyttet Tromsøysund og Ullsfjord deler på arbeidet i disse to soknene. Soknepresten i Ullsfjord er medlem av Ullsfjord menighetsråd, og leder prestetjenesten i soknet.

Soknepresten i Tromsøysund har et koordinerende ansvar for prestetjenesten i disse to soknene. Soknepresten i Ullsfjord har ca 50% tjeneste i hvert av de to samarbeidende soknene. For tiden er også 50% av en prostipreststilling tilknyttet arbeidet i Tromsøysund/Ullsfjord. I tillegg finnes diakon, trosopplærer og menighetsfinansierte stillinger som barnearbeider og turistansvarlig i Tromsøysund. Kirketjenere i mindre stillinger er tilknyttet hvert kirkebygg.

Hovedkirken i Ullsfjord sokn ligger på Sjursnes, i tillegg er det kirke i Lakselvbukt og i Jøvik. I Tromsøysund sokn holdes det gudstjenester i Tromsdalen, Ramfjord og Finnkroken. Det er bare Tromsdalen kirke (Ishavskatedralen) som har gudstjenester hver søndag. Det er månedlige gudstjenester i Lakselvbukt og Ullsfjord kirker, noe sjeldnere i Jøvik.

Ullsfjord sokn har beholdt noe av tilknytningen til samisk kultur og språk. Soknet er tradisjonelt noe preget av den læstadianske bevegelsen. Det er ønskelig med en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. I arbeidet med lokal grunnordning har det vært en god prosess og dialog, som har ført til en stedegen og gjennomarbeidet lokal grunnordning.

Menighetsrådet arbeider godt i et spredtbygd sokn, og det er et godt samarbeid med skolene og med de to institusjonene for eldre.

Soknepresten i Ullsfjord vil ha sitt daglige arbeidssted i felles kontorer med de andre heltidsansatte i menighetshuset i Tromsdalen, i umiddelbar nærhet til Tromsdalen kirke/Ishavskatedralen.

Kvinner oppfordres til å søke.
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere gjøres oppmerksomme på at
opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt

Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører

Krav om medlemskap i Den norske kirke.

Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Personlige egenskaper

Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige

Ha evne til å inspirere og motivere

Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.

Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.

I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.

Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Pensjonsinnskudd.

Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje/femte år.

Nytilsatte gis arbeidsveiledning.

En ekstra uke permisjon med lønn pr år. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen
Publisert 2020-07-09
Søknadsfrist 2020-07-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger