Kapellan i Søndre Borgesyssel prosti, Halden

Det er ledig 100% stilling som kapellan i Søndre Borgsyssel prosti med tjenestested Asak, Enningdalen, Idd og Tistedal sokn.

Halden kommune ligger helt sør i Østfold og består av tettbygde bysentra, store skogs- og landbruksarealer, kystnære boligområder og populære feriesteder ved havet. 

Kommunen har cirka 31 000 innbyggere hvorav ca. 70 % tilhører Den norske kirke. Det er i tillegg en rekke tros- og livssynssamfunn i kommunen, og den har en mangfoldig befolkning.  Halden kommune har syv sokn og åtte kirker tilhørende Den norske kirke.

Soknene er organisert i to samarbeidsområder som har hver sin stab. Halden, Berg og Rokke menigheter, og Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menigheter. Det er felles daglig leder for de to stabene, og det er felles administrasjon som er samlokalisert med kirkevergekontoret.  Samarbeidsområdet Tistedal, Asak, Enningdalen og Idd (Idd samarbeidsområde) er i tillegg til kapellan, bemannet med to sogneprester, en diakon, en kateket, samt tre kirkemusikere. Den øvrige bemanning i Halden fellesrådsområde består av tre prester, en diakon, en menighetspedagog,  kirketjenere, administrasjon og kirkeverge. Det er et godt utviklet samarbeid mellom menighetene i området.

Det er 5 kirker i dette samarbeidsområdet. Tistedal, Asak, idd, Prestebakke og Søndre Enningdalen.

Kirkens kontorer er sentrumsnære, og ligger i Os alle 13, i Halden.

Kapellanen i Idd samarbeidsområde utfører gudstjenester og kirkelige handlinger i en tilpasset turnus med de andre prestene i Halden. Kapellanen deltar også i betjeningen av ulike helseinstitusjoner og i samarbeid med skoler og barnehager. Konfirmantarbeidet er en særlig viktig oppgave for kapellanen og vi søker derfor en prest som vil trives med ungdom, og som ønsker å videreføre og videreutvikle et godt konfirmant- og ungdomstilbud.

Vi søker etter en allsidig kapellan som vil være med å  utvikle kirkens arbeid i området. Vi ønsker en prest som er nærværende i menighetens og menneskenes liv, og som har bredden av folkekirken som sitt fokus.

Målform i kirke og skoler er bokmål.
Politiattest (Barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover,
tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte
samarbeidsområdet og tjenestedistriktet for øvrig. Den som tilsettes deltar i beredskapsordning som omfatter flere prostier.


Les mer om menighetene i Idd samarbeidsområde ved å trykke her

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantopplegget og medansvar for trosopplæring
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Arbeidsveiledning
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologsik utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og glede av teamarbeid
 • Evne og vilje til samarbeid med frivillige medarbeidere og kristne organisasjoner
 • Gode kontaktskapende evner
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 kapellan
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinfo

 

Tormod van der Hagen, seksjonssjef personal (404 53 540 - th953@kirken.no)

Kari Mangrud Alvsvåg, prost (414 11 412 - prosten@sarpsborg.com)

Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Os alle 13, 1777 Halden
Publisert 2020-08-04
Søknadsfrist 2020-08-09
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Statlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger