Rådgiver diakoni og samfunn

Hamar bispedømme omfatter Innlandet fylke og to fellesråd i Viken fylke. Hamar bispedømmekontor har en felles administrasjon for Hamar bispedømmeråd og Hamar biskop. Kontoret, som holder til i bispegården på Hamar, ledes av stiftsdirektør og består av 13 medarbeidere. Bispedømmet har ca. 115 prestestillinger. Den norske kirke har over 300.000 medlemmer i Hamar bispedømme, over 500 ansatte, 7.000 frivillige fordelt på 162 menigheter og 47 kirkelige fellesråd.

Vil du sette preg på hvordan kirken møter samfunnet i Hamar bispedømme?
 
Det er ledig 100% stilling som rådgiver diakoni og misjon.  Rådgiveren inngår i kirkefagavdelingen ved bispedømmekontoret i Hamar.
 
Nylige endringer i kirkens arbeid med diakoni, misjon, trosopplæring og gudstjenesteliv åpner opp nye muligheter og arenaer for menighetene og samfunnet rundt.  Vi søker derfor etter en person som kan støtte menighetene i deres arbeid med bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn.
 
«Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste» er Den norske kirkes visjon for diakoni.  Misjon vil bidra til at «evangeliet frigjør mennesker og utruster dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt».
 
Diakoni er nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.   Spennet er stort fra den hverdagslig omsorgen i lokalsamfunnet via arbeidet med klima til internasjonalt engasjement for fred og økonomisk rettferdighet.

 

Arbeidsoppgaver
Inspirere menighetene i Hamar bispedømme i arbeidet med diakoni og misjon.
Ansvar for at diakoni og misjon blir en del av trosopplæringsplanene.
Tverrfaglig arbeid i kirkefagavdelingen og med ansatte i menighetene.
Saksbehandling og administrative oppgaver.
 
Kvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning.
Erfaring fra arbeid med diakoni i Den norske kirke og/eller relevante organisasjoner. Medlem av Den norske kirke
Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner.
Å kunne arbeide selvstendig og strukturert.
Gode formuleringsevner.
Ønske om å utvikle folkekirken i Hamar.
Vi tilbyr
Lønn som rådgiver i kode 1434
Medlemskap i Statens Pensjonskasse
Fleksible og gunstige arbeidstidsordninger.
Trivelig og godt arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Folkestads gate 52, 2317 Hamar
Publisert 2020-09-07
Søknadsfrist 2020-10-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger