Bibelskolen i Grimstad Bibelskolen i Grimstad ligger nydelig til i skjærgården 4 km sørvest for Grimstad sentrum. I år har skolen 120 studenter og 23 fast ansatte. Studentene bor i skolens internat. Skolen er i stadig utvikling og har både nasjonalt og internasjonalt fokus. Skolen er eid av Normisjon og er samlokalisert med Normisjon – Region Agder og Norkirken Grimstad og er en viktig del av Normisjons kraftsenter i sør. Les mer om de ulike linjetilbudene på www.bibelskolen.no

Rektor

i 100% fast stilling.  

Søknadsfrist 22. januar 2021.

Tiltredelse: 1. august 2021.

Åremål på 6 år med mulighet til forlengelse.

 

Rektor er daglig leder av skolen og er ansvarlig for den faglige, pedagogiske og administrative ledelsen av skolen.

 

Noe undervisning, nasjonal/internasjonal reising og sosialpedagogisk arbeid inngår i stillingen som vil bety noe arbeid også på kveldstid og i helger. På grunn av stillingens karakter er det ønskelig at rektor bor, eller bosetter seg i rimelig nærhet til skolen.


Bibelskolen i Grimstad eies av Normisjon, og rektorstillingen er en sentral lederstilling i organisasjonen. Det er derfor ønskelig at søkere har god kjennskap til Normisjons virksomhet, og kan lede skolen som en viktig aktør i organisasjonen. I vurdering av søkerne vil dette sammen med erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

 

Bibelskolens visjon er «Forvandlede mennesker – en forvandlet verden». Gjennom arbeid med Bibelen, nært kristent fellesskap, veiledning og tjenestepraksis, ønsker skolen å utruste nye generasjoner til liv og tjeneste både nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker derfor en tydelig, engasjert leder med gode samarbeidsevner som brenner for å utruste unge mennesker til kristent liv og tjeneste gjennom skolens personale.

 

Vi ønsker at skolens rektor har:

  • Teologisk real- og formalkompetanse.
  • Evne til strategisk utvikling av skolen og dens personale.
  • Gode ferdigheter innenfor personalledelse og administrasjon.
  • Erfaring innen undervisning, ledelse og forkynnelse

 

 

Søkere må identifisere seg med skolens verdigrunnlag og basis, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument for ansatte ved Bibelskolen i Grimstad/Normisjon.

Lønn i henhold til Normisjons lønnsregulativ.

Skriftlig søknad med CV sendes til administrasjonsleder Tommy Land innen 22. januar 2021
Epost: tommy.land@normisjon.no

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med administrasjonsleder Tommy Land, mobil 45 81 81 61, eller styreleder Kjell Arvid Svendsen, mobil 951 21 570

Arbeidsgiver Bibelskolen i Grimstad
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Østerhusmonen 81, 4879 Grimstad
Publisert 2020-12-16
Søknadsfrist 2021-01-22
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Bibelskolen i Grimstad

Grimstad
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger