Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kateket/menighetspedagog/ ungdoms-prest

Ønsker du å jobbe med familier, barn og ungdom i våre to menigheter, og være med å skape og videreutvikle gode inkluderende møteplasser? Eiksmarka og Østerås menighet er to selvstendige sokn som over flere år har utviklet et tett og godt samarbeid. Dette inkluderer bl.a felles konfirmant- og ungdomsarbeid i tillegg til at man har medarbeidere som arbeider i begge menighetene. Østerås kirke ligger tett på ungdomsskolen og har god nærhet til barnehager og barneskoler. Eiksmarka kirke ligger «veggivegg» med barneskole og har flere barnehager i sitt nærområde. Det bor veldig mange aktive barnefamilier i soknene. Stabene har dyktige og engasjerte medarbeidere og arbeider tett sammen. Nå er vi på jakt etter deg som vi være med å styrke de aktiviteter og det arbeid som allerede er på plass, men samtidig brenner for å bygge nettverk og utvikle nye gode møteplasser for målgruppene. Eiksmarka menighet har nå ledig en fast 100% stilling som skal delta aktivt inn i dette arbeidet, med egne ansvarsområder. Du må gjerne være kateket, menighetspedagog eller ungdomsprest. Du kan gjerne være nyutdannet.

Arbeidsoppgaver

 • Skape og utvikle gode møteplasser for familiene i menighetene
 • Medansvar for menighetenes konfirmant- og ungdomsarbeid, inkludert bla leir, ledertrening og Ten Sing
 • Aktivt medvirke i trosopplæringstiltakene
 • Medansvar for skole-/kirkesamarbeid 
 • Utvikle «etter-skolen-tilbud» for 5.-7. klasse på Eiksmarka
 • Prosjektleder for den årlige HEI-festivalen på Eiksmarka
 • Kommunikasjonsansvar for egne og andres aktivitet med fokus på sosiale medier
 • Sekretær for familieutvalg i menighetene
 • Engasjere og organisere frivillige – Bygge gode relasjoner og nettverk
 • Budsjettansvar for eget arbeidsområde
Kvalifikasjoner
 • Utdannelse som kateket, menighetspedagog  eller prest
 • Annen utdanning innen kristendom, teologi og pedagogikk, med relevant praksis, vil også bli vurdert
 • God evne til å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
 • God på bruk av it-verktøy og sosiale medier
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens §29, må kunne fremlegges ved tilsettelse
Personlige egenskaper
 • Utadvendt og kontaktskapende, og er god på å bygge relasjoner
 • Du er trygg i egen kristen tro, og har ønske om å formidle tro til barn og unge
 • God evne til å samarbeide med andre engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet
 • Selvstendig i eget arbeid
 • Erfaren og trygg person
 • Liker å jobbe på kvelder og i helger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Stabsfellesskap med dyktige og engasjerte medarbeider
 • Varierte og utfordrende oppgaver med meget gode utviklingsmuligheter
 • Umiddelbar nærhet til t-bane og buss.
 • Sterkt faglig fellesskap med kolleger fra alle menighetene i Bærum prosti
 • Faglig støtte fra våre ungdomsdiakoner i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Tilsetting skjer med KfiB som arbeidsgiver og Eiksmarka menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Plusstid avspaseres iht avtale

 

Eiksmarka menighet ligger vakkert til lengst nordøst i Bærum. Soknet har ca. 3400 medlemmer. Etter en omfattende ny- og ombygging ble Eiksmarka kirke og kontorbygg gjenåpnet i mars 2014. Menigheten befinner seg i en spennende og utfordrende prosess med å fornye virksomheten og gudstjenestelivet

 Østerås menighet har ca. 7350 medlemmer. Østerås er en åpen og raus menighet som er tydelig til stede i lokalmiljøet, og som ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider.

Begge kirkene ligger lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon og nært Oslo.

Stabene har en felles kirkeforvalter, tre undervisningsstillinger, tre prester, to kantorer, diakon og sykehjemsdiakon, kirketjenere, sekretær og ungdomsarbeidere.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Grinilunden 10, 1359 Eiksmarka
Publisert 2020-12-21
Søknadsfrist 2021-01-17
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger