Diakon

Fra 2020 ble Lyngdal og Audnedal slått sammen til Lyngdal kommune. Det er en attraktiv kommune med ca. 10 400 innbyggere. Det kristne arbeidet er betydelig og aktivt. Lyngdal er et handelssentrum i vestre del av Agder, og en av Sørlandets største turistkommuner. Kommunen har et flott kulturhus, badeland med treningssenter (Sørlandsbadet), stadionanlegg med inne- og utendørs fotballbaner og Anne-Cath Vestlys forundringspark er under oppføring. Kommunen har variert natur og fine muligheter for friluftsliv.

Fast stilling

Det er ledig fast stilling – 100 %, knyttet til soknene i Lyngdal, Konsmo og Grindheim med Lyngdal Kirkesenter som hovedarbeidsplass.

Lyngdal sokn er det største soknet i kommunen med ca. 5600 medlemmer. Det er totalt fire kirkesteder: Lyngdal (1848), Kvås (1836), Austad (1803) og Korshamn (1906). Lyngdal kirke er hovedkirken i Lyngdal og prostikirke, med plass til 800 besøkende. I 2016 ble Lyngdal kirkesenter åpnet og vigslet til kirkelige handlinger. Det er et fremtidsrettet bygg på 1350 m², med flerbrukssal og stor scene, kafé med storkjøkken, arealer til trosopplæring, et kapell, kontor til ansatte og et flott uteområde.

Lyngdal menighetsråds visjon er: "Skape rom for tilhørighet, tro og tjeneste". Lyngdal kirkesenter er et viktig redskap for å nå denne visjonen, og sterkt inspirert av Sjømannskirken ønsker en at det skal være «et hjerte i byen». I 2019 var det over 40 000 besøk i Lyngdal kirkesenter. Samlet ble soknets gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer besøkt av over 60 000 mennesker.

Lyngdal sokn har et variert gudstjenestetilbud, med jevnlige familiegudstjenester og ungdomskirke. Trosopplæring, både for barn, ungdom og voksne er viktig. Menighetsrådet delfinansierer trosopplærings- og ungdomspreststillingen, og trosopplæringsplanen er omfattende. I soknet er det flere kor, band og forskjellige sanggrupper. Lyngdal har en sterk tradisjon for diakonalt arbeid og misjonsarbeid. Menigheten har to misjonsavtaler og et tett samarbeid med NMS.

Lyngdal menighetsråd har et eget diakoniutvalg og menighetens diakoniplan beskriver våre diakonale tiltak.

På hjemmesiden lyngdal.kirken.no finnes årsrapport for 2019. Her beskrives alt av aktivitet og nøkkeltall.

Konsmo sokn har ca. 650 medlemmer. Konsmo kirke (1802) er en tradisjonell korskirke med plass til 400 mennesker. Konsmo har 18 gudstjenester på søn- og helligdager. Kirkesøkningen er god. I kirka er det Stille time en gang i måneden med tid for ettertanke, musikk og tekstlesing. Menigheten arrangerer Vennetreff, et tilbud på dag-/kveldstid for mennesker som ønsker fellesskap. Menigheten har utarbeidet diakoniplan, og har et godt samarbeid med Frivilligsentralen. Konsmo bedehus ligger like ved kirken, og har et omfattende arbeid for mennesker i alle aldre. Det er også bedehus på Viblemo og Ågedal. Bedehusenes tilbud til barn og unge inngår i menighetens trosopplæringsplan.

Grindheim sokn har ca. 550 medlemmer. Grindheim kyrkje (1783) er en rosemalt korskirke med plass til 250 mennesker. Grindheim har 18 gudstjenester på søn- og helligdager, og kirkesøkningen er god.

Byremo Gospelkor og Gospel Junior drives i samarbeid med Musikkverkstedet på Byremo. Korene deltar jevnlig på gudstjeneste, og den årlige julekonserten samler to fulle hus i kirka. En gang i måneden er det Temakveld med innledning om et aktuelt emne og samtale. Soknerådet ønsker å starte KRIK-arbeid i bygda, men mangler en person som kan ta hovedansvaret. Det er ønskelig med et kontinuerlig arbeid for ungdom i regi av kirken. Menigheten har trosopplæringsplan, og oppslutningen om de årlige tiltakene er god.

Staben består av sokneprester, ungdomsprest, menighetsprest (30 %), prost, organister (90 % og 30 %), kirkemusiker (50 %), trosopplærer (50 %), kirketjener, kokk, daglig ledere, menighetssekretær (85 %), kirketjenere i Kvås, Austad, Korshamn, Konsmo og Grindheim, kirkegårdsarbeidere og kirkeverge.

Lyngdal sokn betjenes fra kirkekontoret i Lyngdal Kirkesenter og Konsmo og Grindheim sokn betjenes fra kirkekontoret i kommunehuset på Konsmo. Det er mange ulike råd og utvalg, og et stort antall frivillige deltar i menighetsarbeidet i soknene.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av det diakonale arbeidet soknene i henhold til vedtatte planer.
 • Videreutvikle det diakonale arbeidet og diakonale konsepter i soknene i samarbeid med diakoniutvalg og menighetsråd.
 • Organisere og lede arbeidet med sorggrupper, besøkstjeneste og institusjonsbesøk.
 • Delta i de ulike diakoniutvalgene i soknene.
 • Lede, rekruttere, organisere og sørge for opplæring av frivillige medarbeidere som er involvert i det diakonale arbeidet.
 • Være en ressurs i konfirmantarbeid og trosopplæring.
 • Utvikle og gjennomføre tilbud rettet mot grupper med ulike behov, slik som Venneklubben og KRIK.
 • Samhandle med kommunale aktører, samarbeidene menigheter og frivillig organisasjoner.

Arbeidsoppgaver kan i noen grad tilpasses søkers kvalifikasjoner, interesser og erfaringer.

 

Kvalifikasjoner

 • Kvalifikasjoner i henhold til "Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner".
 • Søkere med tilsvarende utdanning i kombinasjon med relevant erfaring er også velkommen til å søke.
 • Erfaring med å arbeide sammen med og lede frivillige medarbeidere.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Barneomsorgsattest fremlegges i henhold til Kirkelovens § 29.
 • Førerkort for personbil og tilgang på eget kjøretøy.

 

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og samarbeidsevner og flink til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet.
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Interesse for trosopplæring og menighetsutvikling.
 • Evne til å inkludere barn, unge og voksne i arbeidet.
 • Kreativ og initiativrik med gjennomføringsevne.
 • Personlige egenskaper, egnethet og motivasjon vil bli særlig vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Samarbeid med en godt kvalifisert og mange engasjerte frivillige medarbeidere.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Moderne lokaler i Lyngdal Kirkesenter med flotte arbeidsforhold for diakonalt og fellesskapsbyggende arbeid.
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter tariffavtale innen kirkelig tariffområde og pensjonsordning i KLP.
 • Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og KAs avtaleverk.

 

Annet

Lyngdal kirkelige fellesråd praktiserer meroffentlighet og alle søkere vil bli offentliggjort ved forespørsel med mindre det foreligger særlige grunner. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Det vil bli utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillingen i samarbeid med den som ansettes. Prøvetid er seks måneder.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til kirkeverge Carl Magnus Salvesen på tlf.: 958 53 501 eller e-post.

Søknadsfrist: 31. januar 2020.

Søknad med CV sendes på e-post til carl.magnus.salvesen@lyngdal.kirken.no

For ytterligere informasjon om menighetene se lyngdal.kirken.no eller "Lyngdal menighet", "iFollow Lyngdal", "Austad kirke og Korshamn kapell", "Kvås kirke" og "Kirkene i Audnedal" på Facebook.

 

Arbeidsgiver Lyngdal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fiboveien 32, 4576 Lyngdal
Publisert 2021-01-18
Søknadsfrist 2021-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lyngdal kirkelige fellesråd

Lyngdal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger