Prostiprest i Vesterålen prosti med tjenestested Øksnes

Det er ledig stilling som prostiprest i Øksnes i Vesterålen prosti.

Vesterålen prosti er et naturskjønt prosti som består av soknene Bø- og Malnes, Lødingen, Andøy, Hadsel, Sortland og Øksnes. I prostiet er det 11 prestestillinger og prostesetet er lagt til Sortland. Det er gode samarbeidsforhold i prostiet og prosten kaller jevnlig inn til fagsamlinger og konvent. Prostiet har også flere fellestiltak hvor de ulike fellesråd har inngått samarbeidsavtaler blant annet innen spennende trosopplæringstiltak.

Prosten i Vesterålen har som et av sine viktigste mål, at Vesterålen skal være et godt og givende sted å tjenestegjøre, der vi er løsningsorienterte, ser muligheter og griper dem.  Om du ønsker en liten smakebit smakebit av øy-riket Øksnes, ta en titt på dette og ring gjerne prosten for en uforpliktende prat om mulighetene vi har:
https://www.youtube.com/watch?v=ozGbpxIOLN4 

I Øksnes kommune er det ca. 4 500 innbyggere, 2 500 bor på Myre som er kommunens sentrum. Øksnes er en kystkommune, og fiskeri er hovednæringen. Her kan en oppleve en mangfoldig natur som inviterer til et aktivt friluftsliv. Her er både fjellene og havet lett tilgjengelig. Det er et mangfoldig og variert kultur- og fritidstilbud i kommunen. Det gamle fiskeværet Nyksund er et særpreget sted med en spesiell historie, et aktivt kunst- og kulturmiljø og det er kommunens fremste turistmål.

Øksnes menighet har 4 kirker. Hovedkirken fra 1979, er arbeidskirken på Myre hvor prestene og alle fellesrådets ansatte har kontorfellesskap. I tillegg har vi Øksnes kirke fra 1703, Langenes Kirke som er fra 1500-tallet, og Alsvåg kirke fra 1923 som nylig er opp-pusset. Staben består av kirkeverge, to prester, diakon, organist, kontorkonsulent og kirketjener/gravplassmedarbeider.

Øksnes menighet har et aktivt arbeid knyttet til mange fasetiltak i trosopplæringen. Menigheten har en aktiv speidergruppe, flere kor og et aktivt diakonalt arbeid.
Menigheten har et variert gudstjenesteliv med etablerte tradisjoner og rom for nyskapning. Forordningstallet for gudstjenester er 58 gudstjenester pr. år.  I tillegg kommer skolegudstjenester og enkelte andre gudstjenester utenom søn- og helligdager.

Den som tilsettes vil være ansvarlig for konfirmantarbeidet og barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Det er god oppslutning om konfirmantarbeidet, med rundt 30-40 konfirmanter årlig. Det ønskes en prest som kan være nærværende i bygdas og befolkningens liv i en kystkommune der folkekirka står sterkt.

Prostiprestens tjenestedel i prostiet vil veksle mellom ulike oppdrag i alle soknene. Dette skjer i nært samarbeid med prostens kontor. Prostiprestetjenesten medfører relativt mye tid i bil for å komme seg rundt, men selv om prostiet er fordelt over flere øyer er det gode landfaste veiforbindelser. 

 

Arbeidsoppgaver
 
 • Kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan
 • Deltakelse i råd og utvalg
 • Være pådriver for videreutvikling av menighetslivet
 • Konfirmantarbeid
 • Beredskap etter gjeldende ordning for Den norske kirke
 • Prostipresten har som oppgave å være vikarressurs og ekstraressurs i prostiet, med særlig vekt på å støtte prestetjenesten i Bø og Malnes, men vil inngå i et samarbeid med de øvrige prester i prostiet, ledet av prosten. 
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk
Personlige egenskaper

Vi ønsker:
- en folkelig prest som er glad i å formidle, bidrar til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement, og som er kontaktskapende og relasjonsbyggende.

- en prest som har lederegenskaper og evne til å jobbe selvstendig og samtidig i fellesskap med både ansatte og frivillige medarbeidere.

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.  

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

 

Vi tilbyr

Den som tilsettes vil få kontor i Myre kirke sammen med resten av kirkestaben i Øksnes. Kontoret er velutstyrt og har god standard. Det kan også være aktuelt for nytilsatt prostiprest å ha kontor på prostesetet på Sortland, om det er ønskelig og hensiktsmessig.   

 • Et godt stabsfellesskap med gode ressurser
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1537 Prostiprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

ANNET
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.
Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.
Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 10, 8430 Myre
Publisert 2021-02-23
Søknadsfrist 2021-03-21
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger