Driftsoperatør kirkebygg og gravplass

Til en nyopprettet kombinert stilling som driftsoperatør i Asker kirkelige fellesråd søker vi en allsidig og arbeidsom håndverker eller driftsoperatør med spesiell interesse for kirkebygg og kirkegårder/gravplasser. Er det deg eller noen du kjenner?

Den ene halvdelen av stillingen er øremerket ambulerende vaktmestertjenester i våre 14 kirker og andre kirkelige bygg, spesielt i den sørlige og midtre del av kommunen. 

Den andre halvdelen er knyttet til gravplassforvaltningen vår, med arbeidsoppgaver knyttet til å åpne og lukke graver og drive forebyggende vedlikehold av materiell. 

Den nye stillingen skal bidra til å styrke samlede ressurser og kompetanse innen forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder, tekniske anlegg og utstyr.

Stillingen inngår i driftssjefens stab. Driftssjefen har ansvar for daglig drift av kirkens bygg og er leder for fellesrådets gravferdsavdeling.

Den som blir ansatt i stillingen vil ha driftsstasjonene ved Asker kirke og Røyken middelalderkirke som oppmøtested, men vil ha hoveddelen av arbeidsoppgavene knyttet til kirker og kirkegårder i Nordre Hurum, Slemmestad-Nærsnes, Søndre Hurum, Røyken og Åros.     

 

Arbeidsoppgaver kirkebygg

 • Systematisk tilsyn og enkelt vedlikehold av bygg, eiendom og anlegg
 • Foreta akutte reparasjoner eller skadebegrensning, og/eller melde behov for utbedringer
 • Samarbeide med kirketjenere og andre kirkelige ansatte lokalt, og med frivillige i kirkenes eiendomsutvalg og venneforeninger
 • Følge opp innleide håndverkere og teknikere
 • Andre oppgaver etter avtale med driftssjef eller kirkesjef

 

Arbeidsoppgaver kirkegård

 • Åpne og lukke kiste- og urnegraver
 • Følgetjeneste av urner/kister til grav
 • Forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Oppgaver knyttet til skjøtsel av grøntarealer
 • Rydde snø og strø veier og gangveier, og følge opp tilsvarende avtaler med eksterne leverandører
 • Andre oppgaver etter avtale med driftssjef eller arbeidsledere på kirkegårdene
  
Kvalifikasjoner
 • Fagbrev innen relevante fagfelt, fortrinnsvis innen teknisk fag eller bygningsfag. Søkere med tilsvarende realkompetanse kan også blir vurdert
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av kirkebygg eller lignende bygg og/eller gravplasser eller parkanlegg. Søkere med annen relevant bakgrunn kan bli vurdert 
 • Bør ha erfaring med mindre gravemaskiner og gravearbeider, og være villig til å ta maskinførerbevis etter tiltredelse, dersom du ikke allerede har dette
 • Grunnleggende datakunnskaper og erfaring med digitale arbeidsverktøy
 • Kjennskap til FDV-systemer
 • Førerkort klasse B, BE og fortrinnsvis C1E
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er utadvendt, serviceinnstilt og har god arbeidskapasitet
 • Du kan ta initiativ, du er fleksibel og har gode samarbeidsevner, men kan også arbeide selvstendig
 • Du har interesse for praktisk arbeid med kirkebygg og kirkegårder
 • Du kan identifisere deg med Den norske kirke som arbeidsgiver
 • Personlig egnethet vil bli lagt vekt på
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Stort og godt arbeidsfellesskap med kolleger både i gravplassforvaltningen og blant kirkelige ansatte og frivillige ute i soknene
 • Lønn og tiltredelse etter avtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Bedriftshelsetjeneste og IA-virksomhet

 

Asker kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte unntatt menighetsprestene. Fellesrådet forvalter og drifter kirkelige bygg, eiendommer og gravplasser i Asker kommune. Kirkens feltarbeid i Asker og menighetsbarnehagene i Asker er også en del av fellesrådets virksomhet. Asker kommune er med sine 95 000 innbyggere Norges åttende største kommune. Asker prosti sammenfaller med Asker kommune, som grenser til Bærum i øst, og i hovedsak utgjør halvøya mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. I Asker prosti er det 10 sokn og til sammen 130 kirkelig ansatte. 

Kirkebygg. Asker er det 14 kirker. Hurum (1150) og Røyken (1229) er de to eldste. De øvrige er fra ulike tidsepoker og bygget i ulike stilarter: fra klassiske langkirker til moderne arbeidskirker og flerbruksbygg. Asker kirkelige fellesråd og Asker kommune verdsetter de lokale kirkene høyt, og fellesrådet driver for tiden omfattende vedlikeholdsarbeider og har for de neste årene planlagt en rekke prosjekter og rehabiliteringsoppgaver. Asker kirkelige fellesråd er i 2020 og 2021 norsk pilot for et prosjekt med tilsyn og enkelt vedlikehold av kirkebygg. Prosjektet Kirkevakten er finansiert av Riksantikvaren, og skjer i nært samarbeid med KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.

Gravplassmyndighet. Asker kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Asker og hadde i 2020 ansvaret for 586 gravferder. I kommunen er det 9 kirkegårder/gravplasser. Ny urnelund i Vardåsen er under planlegging. Fellesrådets gravferdsavdeling har 10,4 årsverk, og har ansvaret for gravlegging, skjøtsel av alle kirkegårder og kirkenes utearealer.

 

Se også utlysningsvideo:

https://www.linkedin.com/posts/askerkirken_driftsoperatør-kirkebygg-og-gravplass-i-asker-activity-6788015296977416192-iIEp

 

Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Se utlysningsteksten
Publisert 2021-04-09
Søknadsfrist 2021-05-03
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger