Prost i Varanger prosti

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som prost i Varanger prosti og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i prostiet.

Varanger prosti omfatter kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger med til sammen ca 23 000 innbyggere og ca 16237 er medlemmer i Den norske kirke. Vadsø er hovedsete for statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det er god vei- og flyforbindelse internt i prostiet og til Tromsø.

Det er 15 kirkehus og 16 kirkegårder i prostiet. Prostiet har i dag 8 prestestillinger inkl. prost. Sekretæren ved menighetskontoret er administrativ hjelper for prosten i 20 % stilling. Prostekontoret er lokalisert i Vadsø sammen med menighetskontoret for Vadsø sokn. Sør-Varanger og Båtsfjord har kateketstilling.
Til stillingen søkes en samarbeidsvillig og endringsorientert prost med lederkompetanse og ledererfaring. I tillegg til teologiske fagkunnskaper og presteerfaring kreves det kunnskap om Den norske kirkes organisering. Kjennskap til landsdelen er en fordel.

Det vil bli lagt vekt på flerkulturell kompetanse, tillitsskapende evner og tydelighet.

Prosten deltar i arbeidsveiledning sammen med øvrige proster i Finnmark.

Naturen innbyr til variert friluftsliv både sommer og vinter. Her er nærhet til turterreng og Varangerfjorden er rik på fisk og kongekrabbe.
Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge de offisielle målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • God evne til tverrfaglig samarbeid og teambygging
 • Ha evne til å inspirere andre
 • Gode kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0933 prost
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Mulighet for å søke tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Varanger prosti tilhører virkemiddelsonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt.for ytterligere info se; tiltakssonen.no 
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vadsø, 9800
Publisert 2021-04-13
Søknadsfrist 2021-05-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger