Kateket

Jar menighet

Jar menighet søker en kateket som er glad i utfordringer, som er villig til å utfordre etablerte sannheter, men også lytte til hvordan ungdommen har gjort det hos oss i lang tid. Vi er stolte av hva vi har bygget opp i Jar over så mange år, og vi søker deg som ønsker å bære denne arven videre, samtidig som vi håper du setter ditt eget preg på arbeidet.

I Jar menighet har vi lange tradisjoner med en aktiv konfirmasjonstid. Vi er velsignet med mange dedikerte ungdomsledere som er tradisjonsbundne, men samtidig åpne for ideer og forslag til å videreutvikle konseptene våre. Som kateket vil du jobbe i team sammen med to ungdomsarbeidere, menighetspedagog, kapellan, og resten av staben vår.

Jar kirke har et luftig kirkerom som egner seg godt for konserter, festivaler og alternative aktiviteter for ungdommen. Menighetshuset vårt har en seksjonering som gjør det mulig å ha flere parallelle aktiviteter og grupper samtidig. Som en del av konfirmasjonsopplegget i Jar har vi en helgefestival med avsluttende konsert/show samt en kort uke på sommerleir ved Stavern. Konfirmantkullene våre har de siste årene variert mellom 110 - 130 konfirmanter per år.

 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og gjennomføre konfirmantundervisning, leirarbeid og ledertrening
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Hovedansvar for trosopplæring fra ungdomsskolealder og opp til 18 år.
 • Bidra i evaluering og videreutvikling av helhetlig trosopplæringsplan for alle døpte i alderen 0 – 18, i samarbeid med trosopplæringsutvalg, stab og frivillige.
 • Medansvar for enkelte trosopplæringstiltak for barneskolealder i samarbeid med menighetspedagog
 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere 
 • Budsjettansvar for konfirmantarbeidet.
 • Ivareta undervisningsansvar for hele menigheten
Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært en person med utdannelse som kateket eller menighetspedagog.
 • Andre søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk, og med relevant praksis, vil også bli vurdert.
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • God på bruk av it-verktøy og sosiale medier
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20
Personlige egenskaper
 • Du er utadvendt og kontaktskapende, og er god på å bygge relasjoner
 • Du er trygg i egen kristen tro, og har et ønske om å formidle tro til barn og unge.
 • Du har ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Du har god evne til å samarbeide med andre engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Du er selvstendig i ditt eget arbeid
 • Du er strukturert og god til å administrere
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En livlig og kreativ stab i en spennende menighet med hyggelige kolleger som har fokus på et godt og sosialt arbeidsmiljø, utvikling og kvalitet.
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Faglig støtte fra våre ungdomsdiakoner i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Sterkt faglig fellesskap med kolleger fra alle menighetene i Bærum
 • Faglig støtte/Mentorordning for nyansatte
 • Tilsetting skjer med KfiB som arbeidsgiver og Jar menighet som hovedarbeidssted p.t.
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP.
 • Plusstid avspaseres etter avtale.

Annet

Hos oss vil du inngå i et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger fra alle menighetene. Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser.
Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale.

 

Jar menighet grenser mot Oslo og har ca. 9 000 medlemmer. Menigheten ønsker å være tydelig til stede i lokalmiljøet og være en ressurs for befolkningen både i hverdagsliv og høytider. Jar har et flott kirkerom med svært god akustikk, store og praktiske aktivitetslokaler i tilstøtende menighetshus og et flott friluftsområde rundt kirken. Menigheten er opptatt av å skape trygge og gode møteplasser i nærmiljøet for alle aldersgrupper. Menighetens stab preges av kreativitet, humor, samhold og en evne til å samarbeide og løse oppgaver på tvers av fagfelt. Staben består av kirkeforvalter, sokneprest, kapellan, kateket, menighetspedagog, diakon, kantor, ungdomsarbeider, sekretær og kirketjenere.

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 127 000 innbyggere.  Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid.  Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Wedel Jarlsbergs vei 20, 1358 Jar
Publisert 2021-05-03
Søknadsfrist 2021-05-24
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhustorget 5
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger