Vi søker engasjert rådgiver til varierte arbeidsoppgaver i faglig fellesskap

Vår mangeårige, dyktige kollega går videre til nye arbeidsoppgaver, og vi har derfor ledig 100 % fast rådgiverstilling for rette vedkommende.

Vi søker deg som er motivert for arbeid hos oss. Du er gjerne engasjert i vårt fagfelt allerede, eller er villig å lære mer om dette. Du må ha evne til refleksjon, vilje til faglig oppdatering og kunne bidra i virksomheten i varierte oppgaver. Din fremste oppgave vil være å ivareta og videreføre vår satsing på forebyggende arbeid mot barn og unge, samt mot unge voksne. Du vil bidra med utvikling av materiell, og må trives med med å stå foran en forsamling for å formidle. Du må like å arbeide selvstendig, men også i team. 

 

Arbeidsoppgaver 

·     Utvikle og gi undervisning og kurs innenfor virksomhetens arbeidsområder, med hovedvekt på det forebyggende arbeidet 

·     Nettverksbygging med aktuelle aktører 

·      Bidra i utvikling, gjennomføring og oppfølging av prosjekter og arbeid innenfor alle virksomhetens arbeidsområder (forebygging, håndtering og bearbeiding)  

·     Aktiv deltakelse i kompetansedeling og samarbeid i stab og med eksterne, aktuelle aktører 

·     Administrative oppgaver 

 

Kvalifikasjoner 

·     Høyere utdanning innen kristendom, pedagogikk, teologi, diakoni,  helse- og sosialfag eller andre relevante fagområder. Relevant arbeidserfaring kan eventuelt oppveie for manglende formell utdanning 

·      God kjennskap til bredden av norsk kirke- og organisasjonsliv 

·     Det er en fordel med kjennskap til, og erfaring fra, overgrepsfeltet 

·     God skriftlig og muntlig fremstillings- og formidlingsevne 

 

Personlige egenskaper 

·     Personlig egnethet til stillingen vil bli tillagt stor vekt 

·     Kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre 

·     Er fleksibel, men likevel strukturert og kan arbeide målrettet 

·     Har initiativ, evne til nytenkning og evne til å motivere andre 

·     Evne til å kommunisere med ulike instanser og miljøer i kirke og samfunn 

·     Engasjement og forankring i kirkelig tro og liv 

 

Vi tilbyr 

·     Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø 

·     Kontor i et tradisjonsrikt bygg 

·     Mulighet for personlig og faglig utvikling 

·     Stillingen plasseres i stillingskode Rådgiver 5206 eller Rådgiver 5247, avhengig av kompetanse 

·     Lønn etter avtale 

·     Medlemskap i Statens pensjonskasse 

·     Godtgjørelser etter gjeldende regulativ 

 

Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Alle våre ansatte forventes å gå i personlig ekstern veiledning samt delta i internveiledning og stabsutvikling. Utgifter til veiledning dekkes etter gitte kriterier. 

 

Tilsettingene skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder. Søkernes navn vil kunne bli offentliggjort. Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at de som tilsettes kan fremlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). De som tilsettes må identifisere seg med vårt verdigrunnlag, målsetning og oppgaver. Tiltredelse 1. august, eller etter avtale. 

Søknad med CV ønskes fortrinnsvis gjennom Finn.no, alternativt sendes daglig leder.

 

Om arbeidsgiveren

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er en selvstendig tverrkirkelig diakonal stiftelse lokalisert på Lovisenberg i Oslo. Vi har i snart 25 år arbeidet særlig med overgrepserfaringer i kirkelig sammenheng. Ressurssenteret arbeider landsdekkende mot vold og seksuelle overgrep innenfor områdene forebygging, bearbeiding og håndteringsrådgivning.

Arbeidsgiver Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter
Kategori Kultur, idrett og organisjoner
Arbeidssted Lovisenberggata 15A, 0456 Oslo
Publisert 2021-05-03
Søknadsfrist 2021-05-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter
Lovisenberggata 15C
456 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger