Stabsprest ved seksjon for internasjonal tjeneste FPVS

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK), Forsvaret

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære
avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke,
og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen
sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse,
etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).
 
Seksjon for internasjonal tjeneste (SiT) er en avdeling ved Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) på Hamar. SiT administrer og understøtter norsk personell i NATO-stillinger i Europa og USA, Peace Establishment (PE) samt attachekorpset som er utstasjonert ved enkelte norske ambassader. SiT forvalter arbeidsgiveransvaret for dette personellet og tilbyr støtte og oppfølging til den ansatte og eventuell familie. Stabspresten er tilknyttet SiT og har sitt kontor på Ridehuset i Hamar. Kommunikasjon og samhandling med øvrig i stab på SiT er en viktig forutsetning for stabsprestens oppdragsløsning. SiT holder til i flotte lokaler ved Mjøsas bredder noen km fra Hamar sentrum. Byen innehar de fleste fasiliteter innenfor fritidsaktiviteter, kultur, handel og utdanning. Hamar ligger svært sentralt til både med tanke på E6 og offentlig kommunikasjon med buss og tog. Det tar ca 56 minutter med tog til Oslo Lufthavn. Hamar har flotte tur- og rekreasjonsmuligheter året rundt.

 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave:

 • Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjeningen ved SiT, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet.
 • Rådgivning til ledere innenfor etikk, moral og sjelesorg.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag.
 • Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening.
 • Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.
 • Oppfølging av lokal kirke/kapell/stillerom/flerbruksrom.
 • Bistå sjef SiT i familieivaretakende planverk og arbeid.
 • Bistå og rådgi Sjef FPVS i spørsmål og håndtering av eget planverk for alvorlige hendelser og død.
 • Til sammen har stabspresten ansvar for å ivareta/koordinere behovet for tros- og livssynstjeneste for NATO-personell på ca 40 tjenestesteder i Europa og USA.
 • Det må påregnes utstrakt reisevirksomhet i stillingen.

Ansvarsområde:

 • Nærmeste foresatte for stabspresten er sjefsprest FOH.
 • Stabspresten utfører også feltpresttjeneste/tilsvarende for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.
 
Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Cand. theol/tilsvarende
 • Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
 • Godkjent medisinsk seleksjon med tanke på medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområde
 • Godkjent fysisk test
 • Det er krav til gjennomføring og bestått SKMT-kurs og fagkurs for tros- og livssynspersonell i løpet av første tjenesteår
 • Den som ansettes må kunne autoriseres i registrert tros-/livssynssamfunn
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
 • Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
 • Attester og vitnemål må legges ved søknaden
 • Erfaring som feltprest/tilsvarende (3 år)
   

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra internasjonale operasjoner (CE) som feltprest/tilsvarende
 • Pastoralklinisk utdanning
 • Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest/tilsvarende

 

Norsk statsborgerskap
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Initiativrik, kreativ og fleksibel
 • Administrativt ryddig
 • Egenledelse og teamkompetanse
Vi tilbyr
 • Et spennende miljø og faglige utfordringer.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
  utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
 • Grad som oberstløytnant/kommandørkaptein
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 72-74, pt. kr 670.100 – kr 694.400 brutto pr år.
 • I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid.
 • Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse
 • Tidsbegrensning på 3-8 år på stillingen

Tidsbegrensning på stillinger er et virkemiddel Forsvaret som arbeidsgiver benytter for å sikre ønsket kompetanseflyt internt i organisasjonen. Innen utløp av tidsbegrensning er det forventet at den ansatte søker samme, eller en annen stilling internt i etaten. Arbeidsgiver vil ivareta militært tilsatte etter tidsbegrensningens utløp i en passende stilling frem til man konkurrerer seg til en fast disponering i forbindelse med internt/ ekstern utlysning.


Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato snarest.
Arbeidsgiver Forsvaret
Kategori Ledelse innen misjon/teologi/bistand
Arbeidssted Ridehuset, Storhamargata 100, 2315 Hamar
Publisert 2021-05-12
Søknadsfrist 2021-05-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Forsvaret
Postboks 800
2617 Lillehammer
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger