Avdelingsleder kirkefag i 100 % stilling

Lillestrøm er 10 minutter med tog fra Oslo sentrum og har 87000 innbyggere i et spennende vekstområde med by og tettsteder i landlige omgivelser. Lillestrøm kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 8 menigheter og er gravferdsmyndighet i Lillestrøm kommune. Det er kirkekontor i Sørumsand, Fetsund og Lillestrøm. Vår visjon er «Kirken til stede der folk er».

Lillestrøm kirkelige fellesråd har ledig stilling som avdelingsleder kirkefag i 100 %

 

Avdelingen består av 21 kirkefaglig tilsatte fordelt på stillinger som kantorer, organister, menighetspedagoger, trosopplærere, ungdomsarbeider, diakoner og kateket. 5 lokale staber består av kirkefaglig tilsatte, prester, gravplassarbeidere, merkantilt personell og har en lokal team-ledermodell.

Lillestrøm kirkelige fellesråd skal legge til rette for at innbyggerne gjennom sin lokale menighet gis anledning til å utøve sin tro og oppleve samhold i et kristent fellesskap i hverdag, høytid og for livets merkedager. Fellesråd skal delta i arbeidet med å fremme kirkens rolle som verdibærer i samfunnet.

For å arbeide med verdier, tro og samhold, vil Lillestrøm kirkelige fellesråd bidra med å legge til rette for et levende lokalsamfunn gjennom å styrke soknet i tros-, omsorgs- og handlingsfellesskap. Videre vil det arbeides for å videreutvikle gudstjenestelivet og ritualene slik at folk opplever gode møter relatert til sin egen virkelighet.

Avdelingsleder inngår i ledergruppen bestående av avdelingsledere, prost og kirkeverge. Fellesrådet har en ny organisasjon fra 2020 etter sammenslåing av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner. En av ledergruppens spennende oppgaver er å utvikle den nye organisasjonens kultur, identitet og kommunikasjon.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Faglig, strategisk og operativt ansvar
 • Tjenesteutvikling
 • Personal- og økonomiansvar
  • Herunder utviklings- og opplæringsansvar
 • Utvikle gode rutiner og god kommunikasjon i organisasjonen
 • Koordinering av felles prosjekter på tvers av faggrupper og staber
 • Utvikle samarbeid med lokale foreninger og organisasjoner
 • Søke økonomisk støtte til faglige prosjekter
 • Anskaffelser og oppfølging av leverandører
 • Budsjettering og regnskapsoppfølging
 • Ansvar for arbeidsmiljøutvalget
 • Være en støtte for menighetsrådene og bindeledd mellom disse og ledelsen
 • Være et bindeledd mellom prost og stab og kirkeverge og stab

Arbeidsoppgavene vil også omfatte:

 • Deltakelse i faglige nettverk utenfor kommunen
 • Presentasjoner for kommunens politikere

Vi søker deg som har:

 • Høyere utdanning innen ledelse, kirkefag eller annen relevant fagkrets på masternivå (er ønskelig)
 • Solid erfaring fra kirkefaglig arbeid
 • Erfaring og gode resultater fra personalledelse og prosjektstyring
 • Erfaring fra og god forståelse for budsjettering, økonomistyring og rapportering
 • God kjennskap til Den norske kirkes organisasjon
 • Meget gode samarbeidsevner
 • Evne til å engasjere og inspirere
 • Struktur, er ansvarlig og initiativrik, med interesse for både administrativt og praktisk arbeid
 • God formidlings- og formuleringsevne både muntlig og skriftlig
 • Evne til å sette deg inn i nye problemstillinger, systemer og lovverk
 • Generelt gode datakunnskaper
 • Mulighet til å disponere egen bil

Vi tilbyr:

 • Et spennende og kreativt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordningen KLP

Søkere må være medlem i Den norske kirke. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Sammensetning av staben som helhet vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 4. juni 2021.

Tiltredelse: Etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til kirkeverge Peter B. Straumann på telefon 92053912 eller e-post Peter.Straumann@lillestrom.kirken.no

Arbeidsgiver Lillestrøm kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storgata 32, 2000 Lillestrøm
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-06-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lillestrøm kirkelige fellesråd
Storgata 32
2000 Lillesrøm
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger