Sokneprest i Vadsø sokn

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Vadsø sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Vadsø sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

Vi søker etter en inkluderende, raus og tydelig sokneprest, som ønsker å knytte kontakter med lokalsamfunnet, organisasjoner og kolleger i prostiet. Sammen med menighetsrådet og staben vil det være fullt mulig å komme med egne hjertesaker og ideer og dermed sette et personlig preg på tjenesten hos oss.
 
Vadsø er en administrasjonsby på ca 5700 innbyggere som ligger på nordsiden av Varangerfjorden, midt mellom Vardø og Nesseby kommuner. Byen kan tilby et rikt kulturliv og friluftsliv, gode kommunikasjonsmuligheter mot både Tromsø og Oslo (via Kirkenes). Det finnes god barnehagedekning og et godt videregående skoletilbud. Norsk-finsk/kvensk samt samisk identitet står sterkt i kommunen og prostiet ellers.
 
Staben i Vadsø består av sokneprest, kirkeverge og kantor i 100% stillinger - og trosopplærer og kirketjenere i deltidsstillinger. Prosten i Varanger har setet i Vadsø. Det skal lite til for at staben skal finne på gode, nye, kreative ideer - men vi ønsker å være flere om dette!
 
Flest gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer holdes i Vadsø kirke, like ved menighetshuset med gode kontorlokaler og lune, trivelige rom for mange aktiviteter. Vadsø sokn har to prekensteder til: Vestre Jakobselv kirke, ca 15km mot vest - og Skallelv kirke, ca 3 mil østover. I sistnevnte er det gudstjeneste 1-2 ganger i året.
 
I 2019 ble det døpt 27 personer, konfirmantkullet var på 37. Antall begravelser var 42. Det er god gudstjenestesøkning, med et gjennomsnitt på rundt 70 deltakere per gudstjeneste. Sokneprest og prost samarbeider om menighetstjenesten i soknet.
 
Varanger prosti er geografisk stort og meget variert. Presteskapet i Varanger prosti møtes jevnlig til faglige konventer, der også det sosiale er viktig. Det gjennomføres 4 - 5  fysiske døgnsamlinger og 3-4 digitale møter. Forskjellighet settes høyt i en tro på at det er en styrke å utfylle hverandre i vår kirkes tjeneste.
 

Kvinner oppfordres til å søke. 
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.       

 

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
Krav om medlemskap i Den norske kirke
Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Pensjonsinnskudd
Mulighet for tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
Lære om samisk og kvensk språk og kultur
Nytilsatte gis arbeidsveiledning
En ekstra uke permisjon med lønn pr år
Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Varanger prosti tilhører Tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. For ytterligere info se tiltakssonen.no  

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Amtmannsgata 1B, 9800 Vadsø
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-06-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger