Kateket i Ilen og Sverresborg menigheter

Kirkeliv, Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ledig nyopprettet 100 % stilling som kateket for Ilen
og Sverresborg menigheter. Ilen (Ila på Trondheimsdialekt) og Sverresborg menigheter ligger på vestsiden av Nidelven og er nabo-menigheter med et utstrakt samarbeid seg imellom – og også med Byåsen menighet.
Ila er en sentrumsmenighet vendt mot byen og det kulturelle livet der. Bydelen har et varierende kulturliv som preges av mangfold. Menighetens arbeid preges også av dette mangfoldet og er en viktig del av bydelens puls. Ilen kirke er en vakker kirke bygd i nygotisk stil (1889) i en periode med sterk byvekst og utvidelse av boområdene.
Befolkningssammensetningen er mangfoldig med studenter, innvandrere og andre tilflyttere, etablerte beboere og mange eldre. Blokkområder og villaområder og hus med flere leiligheter. I hjertet av bydelen ligger foruten Ila kirke også den vakre
Ilaparken – bydelens grønne lunge.

Sverresborg er et bynært område preget av store boligområder med variert bebyggelse, nærhet til bymarka og store rekreasjonsområder. I bydelen ligger også Trøndelag Folkemuseum med bl.a. gamle Lo stavkirke, felles ungdomsskole for menighetene, flere skoler og institusjoner.
Menighetens kirke er Havstein kirke (1857), ei lita steinkirke med flott beliggenhet i utkanten av Havstein kirkegård. Kirka er mye brukt til seremonier foruten gudstjenester. Sverresborg kirkesenter (2014) er et sted for stor aktivitet – og et
svært aktivt menighetsliv, ikke minst for barn- og unge.

Kateketstillingen er på 100 % og er en nyopprettet felles stilling for menighetene. Den som blir ansatt vil få ansvar for å bygge opp stillingen i samarbeid med, menighetspedagoger, diakon, prester og andre medarbeidere – og i nær dialog med menighetsrådene. I dette arbeidet forutsettes det også aktiv deltakelse i Undervisningsforum – som er et byomfattende forum for fagutvikling, samarbeid og faglig fellesskap.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for organisering, administrasjon og undervisning i konfirmantarbeidet i tett
  samarbeid med prestene
 • Ansvar for kontakt med skoler, barnehager og aktuelle frivillige samarbeidsparter
 • Bidra i utviklingen av barne- og ungdomsarbeidet i menighetene
 • Følge opp frivillige og ledere i barne- og ungdomsarbeidet
 • Inngå i byomfattende samarbeid initiert av Undervisningsforum og U-kirke
 • Leirarbeid og arbeid utenom normalarbeidsdagen må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
 • Søkere som har utdanning innen kristendom / teologi, pedagogikk og didaktikk kan bli vurdert, men det forutsettes vilje til å inngå kvalifiseringsavtale med arbeidsgiver
 • Erfaring fra og interesse for barne- og ungdomsarbeid med hovedvekt på ungdom
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Har evne til å formidle, lede, organisere og administrere
 • Har evne til å bygge relasjoner, kunne møte og la seg inspirere av ungdom
 • Er åpen, fleksibel, engasjert og lyttende
 • Er selvstendig, ansvarsbevisst og har gode samarbeidsevner
 • Har gode kommunikasjonsevner og evne til å formidle til ulike aldersgrupper
 • Trives med høyt aktivitetsnivå i samspill med kolleger og frivillige medarbeidere
 • personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Medlemskap i Den norske kirke og tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med avtaleverk for Den norske kirke.
 • Offentlige forsikrings- og pensjonsordninger.

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 18 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 20 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

 
Jarle Jacobsen
Soneleder Strinda
47612766
 
Inger Helen Nygård
Avdelingsleder kirkeliv
 92810420
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ilen Menighetshus, Ilevollen 15, 7018 Trondheim
Publisert 2021-06-04
Søknadsfrist 2021-06-27
Stillingstype Fast 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger