Barne- og ungdomsarbeidar / Diakon / Kateket / Pedagog / Prest

Kyrkja i Sykkylven-Ikornnes

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7600 innbyggarar.
Den norske kyrkja i Sykkylven kommune består av 2 kyrkjelydar; Ikornnes sokn med om lag 1300 medlemmar og Sykkylven sokn med om lag 4750 medlemmar.

Sykkylven kyrkjelege fellesråd har ansvaret for drift og forvaltning av 2 arbeidskyrkjer og 1 gravplass. Kyrkjelydane har til saman 2 sokneprestar (100% og 60%), kantor (100%), organist (20%), driftsleiar/kyrkjetenar (100%), kyrkjeverje (100%), kontorsekretær (55%), trusopplærar (80%), ungdomsarbeidar (100%) og diakon (80%). PS: Denne stillinga erstattar stillingane trusopplærar og ungdomsarbeidar som, av ulike årsaker og tilfeldigvis samtidig, går over i anna arbeid frå 1. aug. 2021.


Vi søker etter:

 • Ein utadvent og inspirert person med gode evner til å samarbeide, samtidig som ein må kunne arbeide sjølvstendig og systematisk.
 • Ein person med pedagogiske evner.
 • Ein person som likar å formidle/forkynne, halde andakt o.l.
 • Ein person som ønsker å sjå og motivere andre.
 • Ein person som er glad i å arbeide med barn og unge.
 • Ein person som vil arbeide for å «legge til rette for engasjement»
  (involvering, inkludering, motivering og oppfølging av frivillige/uløna medarbeidarar).

Om stillinga:

 • Arbeidstid etter avtale (både dag, kveld og helg).
 • Medansvar i konfirmantarbeidet.
 • Samarbeid med skule og barnehagar.
 • Samarbeid med kommunen og ulike lag og organisasjonar.
 • Systematisk arbeid med tilrettelegging, omsorg og utvikling av frivillige medarbeidarar.
 • Oppgåver etter behov.
 • Bør ha førarkort klasse B og disponere eigen bil.
 • Før tilsetting skal det leggast fram tilfredsstillande politiattest (jf. KL.§29).

 

Vi tilbyr:

 • Eit godt, tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidarar (mange frivillige).
 • Løn etter stillingskode jf. tariffavtale for KA-området.
 • Offentleg tenestepensjon i KLP.

 

 

Søknad med CV og referansar sender du til:

Sykkylven kyrkjelege fellesråd

v/Arild Sporsheim, Kyrkjevegen 24, 6230 Sykkylven

kyrkjeverje@sykkylven.kyrkja.nowww.sykkylven.kyrkja.no

SØKNADSFRIST: 1. august 2021

Arbeidsgiver Sykkylven kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kyrkjevegen 24, 6230 Sykkylven
Publisert 2021-06-04
Søknadsfrist 2021-08-01
Stillingstype Fast 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sykkylven kyrkjelege fellesråd

Sykkylven
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger