Kapellan i Bergensdalen prosti, Slettebakken sokn

Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme

Det er ledig stilling som kapellan i Slettebakken menighet i Bergensdalen prosti.

Slettebakken sokn ligger sør for Bergen sentrum med god kommunikasjon til sentrum via buss eller bybane. Soknet har om lag 8000 innbyggere, hvorav 5063 er medlemmer i Den norske kirke.

Visjonen til Slettebakken menighet er «Jordnær – himmelvendt».

Slettebakken menighet har et rikt gudstjenesteliv med god deltakelse. Kirken benyttes også jevnlig av den gassiske menighet, og støtter et misjonsprosjekt på Madagaskar.

Slettebakken er en aktiv menighet med utstrakt arbeid for alle aldersgrupper. Babysang, knøttekor, aspirantkor, barnekor, ten-sing og ikke minst Slettebakken menighets motettkor. Åpen kirke hver torsdag er populært hos veteranene. Menigheten har også egen barnehage i kirkebygget.

En av de viktigste bærebjelkene i menigheten er ungdomsarbeidet og konfirmantarbeidet. Dette er et tradisjonsrikt og omfattende arbeid med ca 35 ungdomsledere som har gått gradene og tatt lederkurs, og som jobber med konfirmantarbeidet under mottoet: «Ung leder ung». Det er i år 49 konfirmanter i menigheten. Det aktive ungdomsarbeidet gjenspeiles i at halvparten av medlemmene i menighetsrådet er under 30 år. «Pust i bakken» som er et ungdomstilbud på fredagskveldene, er også viktig for ungdommer som ikke er medlemmer av kirken. Kapellanen er en viktig ressurs inn mot ungdomsarbeidet i menigheten.

Diakoni er også et fokusområde. Menigheten har diakon i full stilling, og er medeier og driver av en gjenbruksbutikk.

Prestene besøker jevnlig 3 sykehjem: Slettebakken menighets eldresenter, Slettemarken sykehjem og Kolstihagen sykehjem

Staben består av sokneprest, kapellan, diakon, kantor, administrasjonsleder, menighetspedagog og kirketjener.

Les mer om Slettebakken sokn på: https://kirken.no/slettebakken

Prosten leder prestetjenesten i prostiet. Prestene samles jevnlig til møter hvor faglig utvikling, åndelig felleskap og godt kollegafelleskap er i sentrum.

Målformen i prostiet er bokmål. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker ber om å bli unntatt offentlig søkerliste, jf. Offentleglova § 25. Den som blir tilsatt, må vise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) jf. Politiregisterloven § 39 jf. Trossamfunnsloven § 20. Søker må bør førerkort klasse B og disponere bil.

Vi ber om at søknad med CV, vitnemål og referanser blir sendt elektronisk via Webcruiter.

 

Arbeidsoppgåver
 • Kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan
 • Konfirmant og ungdomsarbeid
 • Institusjonsbesøk etter oppsatt plan
 • Samarbeid med barnehager og skoler
 • Beredskap etter gjeldene ordning i Den norske kirke
Kvalifikasjonar
 • Cand. Theol. Med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi med praktikum.
Personlege eigenskapar
 • Kommuniserer godt med barn og unge
 • Kan formidle og forkynne til bredden i folkekirken
 • Evne og vilje til samarbeid med stab, frivillige og i lokalsamfunnet.
Vi tilbyr
 • Stillingskode 0922 Kapellan etter KA sitt tariffområde.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ.
 • Særlige regulativmessige godtgjørelser
 • Arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Bjørgvin Bispedøme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vilhelm Bjerknes' vei 31, 5081 Bergen
Publisert 2021-06-17
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype 100%, fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bjørgvin Bispedøme

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger