Sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Råholt sokn

Ønsker du deg en nyskapende soknepreststilling i et tettsted nær Oslo? Vi leter etter en raus og inkluderende sokneprest med interesse for å skape gode relasjoner i et fellesskap med plass til alle i ulike livssituasjoner. Synes du det er spennende å være med på å påvirke får du her en gyllen mulighet til å være en pådriver i byggingen av nytt kirkebygg. Er det deg?

Øvre Romerike prosti, med tjenestested Råholt sokn, søker nå etter ny sokneprest som ønsker å være synlig i nærmiljøet og som ivrer etter å skape gode miljøer for barn, ungdom og unge familier.

Råholt – om stedet
Råholt er et tettsted i Viken fylke, og Råholt sokn ligger sør i Eidsvoll kommune med nær 26 000 innbyggere. Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Etter utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen er Råholt et av de områder som har opplevd stor vekst, og er i dag største tettsted i Eidsvoll kommune. På Råholt finnes variert industri, særlig verkstedindustri, samt kjøpesentrene Råholt senter og Amfi Eidsvoll.

Barn, ungdom og unge familier- om menigheten, soknet og prostiet
Eidsvoll og Hurdal har felles kirkestab med 3 kirkekontorer. Råholt sokn er det største soknet i kommunen med nær 10 000 kirkemedlemmer.

I Råholt er vi opptatt av å være en inkluderende menighet med plass til alle typer mennesker. Menigheten satser på barn, ungdom og unge familier og det er etablert et godt tverrfaglig samarbeid om trosopplæring hvor du som ny sokneprest blir en viktig bidragsyter.

Råholt kirke (1888) er en murkirke med 220 sitteplasser, og den blir ofte for liten. Det arbeides nå med å bygge en ny og større kirke og vår nye sokneprest vil være pådriver inn i dette arbeidet. Råholt menighetshus som ligger rett ved kirken er et samlingssted med stor aktivitet for store og små. I soknet ligger bl.a. Eidsvoll 1814 med Riksbygningen. Det er rike muligheter til musikk, kultur, idrett og friluftsliv i nærområde.

Det er fire barneskoler og en ungdomsskole i soknet, og det er utviklet et godt samarbeid om skolegudstjenester. I soknet ligger 4 aldershjem/eldresenter med jevnlig kirkelig betjening.

Staben- hvem og hvor
I Råholt menighet er vi opptatt av samarbeid. Kirkeansatte har kontorer lokalisert på Råholt. I kontorfellesskapet inngår kapellan, sekretær, kantor og menighetspedagoger. De andre kirkeansatte har kontor i Eidsvoll eller Hurdal med felles stabsmøter.

       

Hjemmeside for Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd: www.eidsvoll.kirken.no 

Målform i kirke og skole er bokmål.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt.

Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Trosopplæring inkl. konfirmanter
 • Sete i Råholt menighetsråd
 • Kirkens tjeneste ved institusjoner
 • Samtaler og sjelesorg 
 • Delta i lokale stabsmøter, prostisamlinger og bispedømmets prestesamlinger 
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning 
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet 
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning 
 • Førerkort kl B 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å bygge menighet og til å motivere og inspirere medarbeidere og frivillige
 • Evne til å formidle evangeliet til ulike grupper og i ulike livssituasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner, samt vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosiale medier
 • Fleksibilitet og initiativ
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Arbeidsveiledning
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste 
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Råholtveien 98, 2070 Råholt
Publisert 2021-06-23
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger