Trosopplærer i Slemmestad og Nærsnes menighet

Har du lyst til å lede arbeidet med trosopplæring for barn og unge? Slemmestad-Nærsnes er et område i sterk vekst. Menigheten har et mangfoldig og levende arbeid. Nå søker vi deg som kan lede og utvikle barnearbeidet. Er det deg eller noen du kjenner?
Slemmestad-Nærsnes menighet arbeider for å utvikle og tilby en systematisk trosopplæring som gir kjennskap til kristen tro og gir barn i alderen 0-18 år hjelp til livstolkning og livsmestring, uavhengig av funksjonsnivå. Arbeidet legger til grunn menighetens plan for trosopplæring, og skjer i samarbeid med Trosopplæringsutvalget, ansatte og frivillige medarbeidere. 
Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle arbeidet med menighetenes trosopplæringsplan
 • Planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter for barn og unge
 • Skape engasjement og trivsel for barn og unge
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere 
 • Samarbeide med prest og kateket om tiltak overfor skoler og barnehager 
 • Drive informasjons- og profileringsarbeid for trosopplæringen
 • Andre oppgaver ut fra menighetens behov og etter avtale med daglig leder
 • Du må regne med kvelds- og helgearbeid, og at det i enkelte perioder er mer aktivitet enn i andre perioder
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere utdanning med kristendom/teologi og/eller pedagogikk i fagkretsen 
 • Du har erfaring fra menighetsliv og arbeid med barn
 • Du har gode kommunikasjonsevner og ønsker å formidle det kristne budskapet i møte med barn og unge
 • Du er medlem av Den norske kirke 
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har god kjennskap til bruk av sosiale medier og ulike dataverktøy
Personlige egenskaper
 • Du har evne til å planlegge og arbeide selvstendig
 • Du er en relasjonsbygger
 • Du har god arbeidskapasitet
 • Det er en fordel med førerkort klasse B
 • Vi vil legge vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Stimulerende og humørfylt fellesskap med stab og frivillige
 • Samarbeid om tiltak på tvers av menigheter og tilgang til et stort fag- og kontorfellesskap i Teglen
 • Spikkestad kirke og kultursenter
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid - dag, kveld og helg
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale (KA) 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd har bedriftshelsetjeneste

Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 20.

For mer informasjon kontakt:
 
Heidi Kjølseth - Daglig leder
Mob: 91686447
epost: hk955@kirken.no
 
Maud Kari Berntsen - Personalsjef
Mob: 45913206 / 92054272
epost:mb986@kirken.no
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Slemmestad
Publisert 2021-07-15
Søknadsfrist 2021-08-09
Stillingstype Fast. 100%.
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger