Rådgiver/seniorrådgiver

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er interesseorganisasjon for ca. 140 friskoler godkjent på kristent grunnlag. Foreningens oppgave er å bedre de økonomiske, administrative og politiske rammebetingelser for skolene. KFF bistår også skolene og eierne i arbeidet med å utvikle skolene og tydeliggjøre den kristne profilen slik også myndighetene forutsetter ved godkjenning. Sekretariatet består i dag av tre personer og vi ønsker å utvide vår stab med en ny stilling.

Rådgiver/seniorrådgiver i KFF

 

Aktuelle søkere bør ha interesse for kristen friskolevirksomhet, og kunnskap om friskolesektoren vil være en fordel. Sekretariatet har et bredt arbeidsfelt, og oppgavene løses gjennom daglig samarbeid. Det betyr også at aktuelle oppgaver i stor grad tilpasses den enkeltes ferdigheter og interesser.

 

Eksempler på aktuelle oppgaver:

• Informasjon og kontakt med medlemsskolene om aktuelle saker

• Kursvirksomhet og arbeid med skoleutvikling

• Oppfølging av henvendelser fra enkeltskoler

• Medvirkning i utvikling av skolenes internkontrollsystem etter friskoleloven

• Utarbeide høringssvar og innspill til myndigheter og politikere

• Samfunnskontakt

Nærmeste overordnede er generalsekretær i KFF.

Relevant utdanning, erfaring og interesse i forhold til arbeidsoppgavene nevnt ovenfor vil bli tillagt vekt. Kjennskap til skoleledelse og friskoler, særlig med vekt på kontrollvirksomheten, vil være en styrke. Den som tilsettes må kunne arbeide aktivt i samsvar med de kristne skolenes målsetting. Det vil være noe reisevirksomhet.

Ansettelse i KFF vil gi spisskompetanse på friskoleområdet og et stort kontaktnett med skoleledere rundt om i landet. KFF vil gi muligheter for gjennomføring av relevant etterutdanning.

Stillingsstørrelse er 100%, men kan tilpasses. KFF har kontor i Oslo sentrum. Det gis muligheter for noe hjemmekontor.

Konkurransedyktig lønnsnivå. Tidspunkt for tiltredelse etter avtale.

Interesserte kan ta kontakt med generalsekretær Jan Erik Sundby på tlf 22 82 35 85 eller på sundby@kff.no. Søknad sendes også på denne epostadressen innen 20.09.2021.

Arbeidsgiver Kristne friskolers forbund
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Storgata 10B, 0155 Oslo
Publisert 2021-09-02
Søknadsfrist 2021-09-20
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Kristne friskolers forbund

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger