Er du vår nye kantor/kirkemusiker?

Har du interesse for kirkemusikalsk virksomhet i en spennende kontekst, kan dette være stillingen for deg! Ved Modum Bad har vi ledig 50 prosent fast stilling som kantor/kirkemusiker. Stillingen kan gjerne kombineres med 50 prosent stilling som kulturleder.

Å være kantor/kirkemusiker ved Modum Bad

Som kantor/kirkemusiker ved Modum Bad leder du den kirkemusikalske virksomheten i Olavskirken i samarbeid med sykehusets prester og prestene ved Institutt for Sjelesorg. Olavskirken er et åpent kirkerom som ligger sentralt på Modum Bads område. Olavskirkens gudstjenester er særlig rettet mot pasienter ved sykehuset, gjester ved Institutt for Sjelesorg, gjester og kursdeltakere ved Kildehuset og Villa Sana, og andre fra nærområdet. Gudstjenestene i Olavskirken utformes med tanke på Modum Bads særpreg som gudstjenestested med et diakonalt blikk for psykisk helse. Det arrangeres konserter og andre arrangementer som kantor/kirkemusiker er ansvarlig for. Stillingen har et særlig fokus på videreutvikling av ulike former for pasientnær virksomhet.

Det må påregnes noe arbeidstid på kveldstid og i helger.

Kantor/kirkemusiker har et selvstendig faglig ansvar. Stillingen har for tiden ledende sykehusprest som nærmeste leder. Organisatorisk plassering kan bli endret i forbindelse med strukturelle endringer i vår virksomhet. Kantor/kirkemusiker samhandler med andre funksjoner ved sykehuset som betjener alle pasienter på tvers av avdelingstilhørighet, som prester, helsesport, kulturleder, bibliotekar og kommunikasjonsavdelingen.

Modum Bad lyser også ut 50 prosent fast stilling som kulturleder. Se stillingen her. Det er ønskelig at begge stillingene søkes samlet. Stillingen(e)s innhold og struktur vil kunne tilpasses aktuelle kandidater. Vennligst angi dette i din søknad.

Klikk her for mer informasjon om Modum Bad og vårt kulturtilbud

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i Olavskirken
 • Planlegge og gjennomføre forordnede gudstjenester og andre gudstjenester fastsatt i Olavskirkens semesterprogram i samarbeid med prestene
 • Planlegge og gjennomføre ulike tilbud til pasienter og andre, som for eksempel konserter, pasientkor, stemmebruk og annet
 • Samarbeide med andre faggrupper om ulike arrangementer ved Modum Bad, internt og eksternt
 • Videreutvikle samspillet med øvrige sang- og musikkrefter ved Modum Bad og i lokalsamfunnet
 • Ansvar for kirkens instrumenter

Vi ønsker oss en kollega som

 •  Innehar formelle kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer, søkere med annen relevant utdanning og erfaring vil bli vurdert
 • Har liturgisk erfaring
 • Er allsidig og har erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk; må beherske piano og orgel
 • Er driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til Olavskirkens mangfoldige musikkliv og gudstjenestetilbud
 • Har god norsk språk- og kulturforståelse
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid, fleksibilitet og kommunikasjon vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktpersoner:

Ledende sykehusprest (konstituert) Idun Strøm Sefland på e-post: iss@modum-bad.no eller mobil 930 43 442

Søknadsfrist:

1. oktober 2021

Stillingstype:

50 % fast stilling

Tiltredelse:

1. desember 2021 eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

 

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Arbeidsgiver Modum Bad
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Badeveien 287 3370 Vikersund
Publisert 2021-09-08
Søknadsfrist 2021-10-01
Stillingstype 50% fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Modum Bad

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger