Kirkegårdsarbeider/Kirketener

I Kongsberg kirkelige fellesråd er det 8 gravplasser. Kongsberg gravlund dekker først og fremst bybefolkningen. I tillegg har en også gravplasser i Jondalen, ved Kongsberg kirke, Kongsberg gamle kirkegård, Hedenstad, Efteløt, Komnes og Tuft. Denne stillingen er primært knyttet til Gravlund, men stillingen har hele fellesrådet som tenesteområde.

Kongsberg kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketener/kirkegårdsarbeider.  

 

Arbeidsoppgaver
  • Drift og vedlikehold på kirker og kirkegårder
  • Kontakt og veiledning til besøkende
  • Delta ved seremonier
Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner
  • Utdannelse/erfaring  innen «grønt»-faget og estetisk kompetanse
  • Kompetanse innen IT
  • Gravplasskolen
  • Gravemaskinførarbevis
  • Førarkort BE
 

Den tilsette går inn i et team av kirketjenere/kirkegårdsarbeidere bestående av 7 årsverk i tillegg til ekstrahjelp i sommerhalvåret. Kongsberg gravlund vil være det primære tjenesteområdet. Men en forutsetter fleksibilitet og utstrakt grad av samarbeid om felles arbeidsoppgaver innenfor hele fellesrådsområdet, søker bør difor disponere eigen bil. Noe helgearbeid må påregnes.

Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner, som trives med fysisk arbeid og både kunne jobbe selvstendig  og i team. Vi legg vekt på at de som kommer til kirke og kirkegårder skal kjenne seg velkommen. Vi søker difor en person aom kjenner seg trygg i møte med mennesker, og har fokus på at det skal vere velstelt og pent både inne og ute. Personlig egnethet vektlegges. Søkeren må være medlem av Den norske kirke. Vi oppfordrer kvinner til å søke.

 

Tilsetting og avlønning i henhold til lover og reglement og KA's tariffavtaler. Pensjonsordning i KLP.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder på Gravlund Bjørn Jørstad.

Ved søknad så skal Webcruiter benyttes.

 

Kontaktinformasjon:

Bjørn Jørstad
leder på Gravlund
Telf: 924 95 548
Arbeidsgiver Kongsberg kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg
Publisert 2021-09-16
Søknadsfrist 2021-10-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kongsberg kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger