Generalsekretær

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er interesseorganisasjon for ca 140 friskoler godkjent på kristent grunnlag. Foreningens oppgave er å bedre de økonomiske, administrative og politiske rammebetingelser for skolene, og ha nær kontakt med nasjonale myndigheter og politikere. KFF bistår også skolene og eierne i arbeidet med å utvikle skolene og tydeliggjøre den kristne profilen. Sekretariatet består i dag av 3 til 4 tilsatte. KFF arbeider intensivt med regelverket for skoleslaget, og drifter systemet IK-friskole, et kvalitetssikringssystem, som benyttes av mer enn 80% av alle friskoler.

 

Ledig stilling som generalsekretær i KFF

 

Vi søker etter person med engasjement og kunnskap om friskolefeltet og med motivasjon til å arbeide for medlemsskolenes rammevilkår.

Sekretariatet har et bredt arbeidsfelt, og generalsekretær leder arbeidet i samarbeid med sin stab. Det kreves både evne til å ha bred oversikt og kunne delegere oppgaver til medarbeidere.

 

Følgende oppgaver vil være særlig sentrale:

 

  • Kontakt med styrer, styreledere og daglige ledere ved medlemsskolene
  • Samfunnskontakt og påvirkningsarbeid i forhold til politiske miljøer på nasjonalt nivå
  • Utvikle kontakt med aktuelle samfunnsaktører i sektoren
  • Representere kristne friskoler utad i media og uttale seg på vegne av KFF i aktuelle saker
  • Ansvar for økonomi, personal og daglig drift av KFF-sekretariatet
  • Sørge for relevant saksforberedelse for KFF sitt styre og legge til rette for gjennomføring av beslutninger i organisasjonen.

 

Nærmeste overordnede er styret i KFF.

 

Relevant utdanning, erfaring, kunnskap og interesse i forhold til arbeidsoppgavene nevnt ovenfor vil bli tillagt vekt. Kjennskap til skoleledelse og friskoler forutsettes. Den som tilsettes må kunne arbeide aktivt i samsvar med de kristne skolenes målsetting.  Det vil være noe reisevirksomhet.

 

Lederarbeid i KFF vil gi inngående kunnskap på friskoleområdet og et stort kontaktnett med skoleledere, politikere og ledere ellers i skolesektoren rundt om i landet.

Stillingsstørrelse er 100%. KFF har kontor i Oslo sentrum. Det er muligheter for noe hjemmekontor.

 

Konkurransedyktig lønnsnivå. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. Tidspunkt for tiltredelse etter avtale.

 

Interesserte kan ta kontakt med styreleder Morten Thomassen på tlf 997 25 711 eller generalsekretær Jan Erik Sundby på tlf 22 82 35 85. Søknad sendes til sundby@kff.no innen 25.10.2021.

Arbeidsgiver Kristne friskolers forbund
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Storgata 10B, 0155 Oslo
Publisert 2021-10-05
Søknadsfrist 2021-10-25
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Kristne friskolers forbund

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger