Daglig leder

Pilegrimsvandring er en voksende trend nasjonalt og internasjonalt. Regionalt Pilegrimssenter Dovrefjell har ansvar for å utvikle pilegrimsaktiviteten langs Gudbrandsdalsleden i Dovre, Oppdal, Rennebu og Orkland kommuner. Senteret er lokalisert på Hjerkinn. Arbeidet ved senteret bygger på de fire søylene: næring, miljø, kultur og kirke.

Daglig leder

 

Daglig leder ved Pilegrimssenter Dovrefjell (PSD) går av for aldersgrense, og vi søker hans etterfølger. PSD ble etablert i 2010 som en selvstendig medlemsorganisasjon og har eget styre hvor daglig leder er sekretær.

Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) har det overordnede ansvaret for koordinering og drift av pilegrimsledene i Norge, og samvirket mellom NPS og PSD er regulert i en rammeavtale og gjennom årlige tildelingsbrev.

Senteret skal koordinere arbeidet innenfor sitt geografisk ansvarsområde slik at pilegrimssatsingen fremmes gjennom samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, menigheter, overnattingssteder, grunneiere, frivillige organisasjoner og reiselivs- og næringslivsaktører. Pilegrimsarbeidet skal ha en tydelig kirkelig forankring og samtidig være inkluderende for mennesker med ulik tro, kultur og tradisjon. En viktig del av arbeidet er den direkte kontakt med pilegrimene før og under vandringen.

Det er utviklet et godt samarbeid mellom de regionale pilegrimssentrene på Gudbrandsdalsleden, de øvrige pilegrimssentrene og Nasjonalt pilegrimssenter.

Daglig leder arbeider etter en årlig Virksomhetsplan som vedtas av styret.

Kvalifikasjoner

PSD søker en person som kan arbeide selvstendig, og sammen med andre evner å skape entusiasme og utvikle senteret videre. Styret vil vektlegge relevant kompetanse innen kirke, kultur og/el. reise-/friluftsliv. Både formal og real kompetanse vektlegges, personlig egnethet og evne til praktisk arbeid. Søkere må beherske engelsk, gjerne tysk i tillegg.

Vi tilbyr

En selvstendig, variert og spennende jobb i 100 % fast stilling med store muligheter for å påvirke utviklingen av senteret og framtidige satsingsområder. Kontorlokaler og -fasiliteter på Hjerkinn, samlokalisert med Norsk Villreinsenter Nord. Styret ved PSD er daglig leders arbeidsgiver. Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon

Haftor Skjelstad, styreleder PSD, tlf. 905 76 794 Hans-Jacob Dahl, daglig leder PSD tlf. 924 83 147

Søknad sendes dovrefjell@pilegrimssenter.no

Søknadsfrist 1. nov. 2021

Arbeidsgiver Pilegrimssenter Dovrefjell
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hjerkinnhusveien 33 2661 Hjerkinn
Publisert 2021-10-14
Søknadsfrist 2021-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Pilegrimssenter Dovrefjell
Hjerkinnhusveien 33
2661 Hjerkinn
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger