Pedagogisk leder i Engelsrud barnehage

Menighetsbarnehagene i Asker, Asker kirkelige fellesråd

Har du blikk for barns lek og er bevisst egen rolle? Er du en varm og grensesettende voksen i møte med det enkelte barn i ulike situasjoner? Til en spennende rolle som pedagogisk leder i Engelsrud barnehage søker vi en engasjert og reflektert barnehagelærer som verdsetter kunnskapsbasert praksis. Er det deg eller noen du kjenner?

 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet i egen avdeling
 • Være rollemodell og veilede
 • Sørge for helhetlig omsorg for det enkelte barnet
 • Bruke rammeplanen, barnehageloven og faglitteratur som arbeidsredskaper i barnehagehverdagen
 • Systematisk utvikle det fysiske og psykososiale læringsmiljøet
 • Bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • Aktivt medvirke til et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Holde seg faglig oppdatert og delta på møter, kurs og veiledning etter avtale med barnehageleder.
Kvalifikasjoner
 • Godkjent utdanning som barnehagelærer
 • Politiattest iht. barnehageloven §19
 • Søker må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Søker må være medlem av Den norske Kirke
Personlige egenskaper
 • Varm, reflektert og kompetent fagperson
 • Tiltakslysten, med evne å skape engasjement og samhandling
 • Evne til tydelig pedagogisk lederskap og til samtidig å skape gode samarbeidsrelasjoner der alle ansatte i avdelingen får bruke egen kreativitet og kompetanse
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Mulighet til å påvirke utvikling av barnehagen
 • Mulighet til å utvikle deg som pedagog
 • Tilgang til relevante kurs og etterutdanning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd er IA-bedrift med bedriftshelsetjeneste

 

Engelsrud barnehage ligger idyllisk til ved Nordvannet på Engelsrud i Asker, og har to avdelinger med til sammen 27 barn. Det er Vardåsen menighet som eier barnehagen, som har kristen formålsparagraf. Asker kirkelige fellesråd har etter avtale med menighetsrådet ansvar for drift av barnehagen og er arbeidsgiver for ansatte.

Engelsrud barnehage har har et stort, inngjerdet uteområde. Den fine naturtomten gir varierte lekeutfordringer og gode turmuligheter i trygge omgivelser. Vi ønsker at barna hver dag skal glede seg til hverdagen i barnehagen og erfare at vi har tid for hver enkelt. Vi legger også vekt på godt foreldresamarbeid. Du kan lese mer om Engelsrud barnehage på våre nettsider.

Vi er tre menighetsbarnehager (MiA) i Asker kommune: Engelsrud barnehage (eier Vardåsen kirke), Holmentoppen barnehage (eier Holmen kirke) og Østenstad menighetsbarnehage (eier Østenstad kirke). Disse barnehagene har felles styrer, personalmøter og pedagogiske ledermøter.

 Menighetsbarnehagene i Asker følger kurs og kompetanseplanen til Asker kommune, og har et veldig godt samarbeid med kommunen. Se kurskatalog.

Asker kirkelige fellesråd består av 14 kirker, 9 gravplasser og 10 menighetsråd. Det er i overkant av 110 ansatte. Fellesrådet ønsker at menighetene i Asker skal være åpne og inkluderende for alle, der mennesker kan kjenne tilhørighet og bli utfordret til tro og tjeneste. Den norske kirke har et nært samarbeid med Asker kommune og er en viktig ressurs i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn.

 

Kontaktinformasjon:

 

Maria Forvik
Barnehageleder
 41676922
 mf347@kirken.no
 
John Grimsby
Kirkesjef
 41519365
 jg323@kirken.no

 

Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nordvannslia 29, 1385 Asker
Publisert 2021-11-15
Søknadsfrist 2021-12-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger