Kantor/kirkemusiker

Kragerø kirkelige fellesråd

Det er ledig 80 % fast stilling som kantor/kirkemusiker i Kragerø kirkelige fellesråd med tiltredelse 1.3.22, eller så raskt som mulig. Kragerø kommune har ca. 10.700 innbyggere, 5 sokn og tilhører Bamble prosti. Arbeidet vil foregå i Kragerø kommune med Skåtøy og Støle menigheter som hovedarbeidssted, samt Kragerø kapell som brukes mye til gravferdsseremonier.

Trosopplæringsarbeidet er en sentral oppgave i Den Norske Kirke. Det forventes at alle medarbeidere er med og bidrar i dette viktige arbeidet.

Orgelet i Skåtøy kirke er det best bevarte Hollenbach-orgelet i Norge. Opprinnelig bygget i 1888. Orgelet gjennomgikk en stor restaurering i 2011 og er tilbakeført, så nært som, i sin originale stand.

Støle kirke har et større elektronisk orgel i tillegg til et 4 stemmers pipeorgel.

 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter i samarbeid med prest/stab.
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Ansvar for barnekor og musikkarbeid.
 • Være med å videreutvikle sang og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet.
 • Ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkenes orgel og øvrige instrumenter.
Kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kantorer, eventuelt kirkemusikere med annen relevant utdannelse/realkompetanse/kirkemusikalsk utdanning.
 • Søkere må mestre et vidt spekter av musikalske uttrykksformer.
 • Ønskelig med dirigenterfaring fra barne-/ungdoms-/og voksenkor.
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske Kirke.
 • Den som tilsettes skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger.
Personlige egenskaper
 • Initiativrik, inspirerende, kontaktskapende, fleksibel, løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Andre opplysninger om stillingen:
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Politiattest må fremlegges før tilsetting, jf. kirkelovens §29.
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.

 

Kontaktinformasjon:

Anne-Mette Bamle
kirkeverge
 918 10 148
Arbeidsgiver Kragerø kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Torvgata 7, 3770 Kragerø
Publisert 2021-12-29
Søknadsfrist 2022-01-20
Stillingstype Fast, 80% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kragerø kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger