Domprost i Bodø domprosti

Velkommen som ny domprost i Bodø.

Som domprost i Sør-Hålogaland vil du være prost i et spennende og variert prosti bestående av både by, landsbygd og øyer. Bodø med sine ca. 55.000 innbyggere er som en liten storby med rikt kulturliv, spennende bo- og arbeidsplasser og et variert og aktiv idrettsliv. Et stenkast fra flyplass, jernbane, havneområde og bysentrum finner du små lokalsamfunn med kanskje bare et par hundre innbyggere, men likevel kraftfulle og sterke på identitet og lokale tilbud. Felles for hele prostiet er en fantastisk natur som innbyr til turer på hav og i fjell, sommer som vinter.
 
Bodø domprosti består av soknene Bodin, Bodø domkirke, Fore og Meløy, Gildeskål, Glomfjord, Halsa, Innstranden, Kjerringøy, Skjerstad og Misvær, Rønvik, Røst, Saltstraumen og Værøy. Prostesetet er i Bodø. Fellesrådene er: Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy. I Sør-Hålogaland har vi et spesielt ansvar for det
lulesamiske forvaltningsområdet. 
 
Domprostiet har 17 prestestillinger inkludert domprost. Du vil ha prostesekretær i 50 % stilling og kontor i sentrum av Bodø, sammen med Bodø kirkelige fellesråds administrasjon. Domprost har oppfølging av studentprest ved byens universitet, sykehusprest ved Nordlandssykehuset og fengselsprest, disse er også en del av prestefellesskapet.
 
Domprosten leder prestetjenesten i prostiet, gjør tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter og utfører for øvrig de tjenestene som ligger prostestillingens tjenesteordning.  Domprosten er biskopens stedfortreder og er en sentral rådgiver i blant annet teologiske spørsmål.
 
Bodø domkirke, som ligger på en høyde i Bodø sentrum, er domprostens og hele bispedømmets hovedkirke. Domkirken er kjent for et meget aktivt kor- og kulturmiljø, noe som gjør kirken til et naturlig midtpunkt når Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024.
 
Vi søker nå en strategisk leder med god gjennomføringskraft som er faglig sterk og godt forankret i kirkens oppdrag. Domprostiets nye leder vil være en naturlig pådriver og inspirator for ny kirkelig organisering – en som trives med nyskaping. 
Personlige egenskaper som leder vil bli vektlagt.

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede prestetjenesten i prostiet i henhold til tjenesteordning for proster
 • Biskopens stedfortreder og rådgiver
 • Åndelig og strategisk ledelse
 • Domprosten skal sørge for godt samarbeid mellom prestetjenesten og de kirkelige fellesrådene i prostiet
 • Motivere, inspirere og lede medarbeidere 
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk 
Personlige egenskaper
 • Lederkompetanse og ledererfaring  også innen omstilling
 • Erfaring fra personalledelse og administrativt arbeid 
 • God teologisk og liturgisk kompetanse
 • Evne til å tenke strategisk
 • Inspirere og motiverer
 • Gode samarbeids- og relasjonsevner


Den som tilsettes må ha sertifikat og disponere egen bil

Vi tilbyr
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 0933 prost etter KA`s tariffområde.
 • Skyssgodtgjørelse utbetales etter Statens regulativ.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.

  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise barneomsorgsattest.

 

Kontaktinformasjon:

Ole Chrstian Erikstad
Stiftsdirektør
 924 10 358
 oe848@kirken.no
 
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes
Biskop
 418 04 788
 aj326@kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
Rådgiver HR
 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tolder Holmers vei 11, 8003 BODØ
Publisert 2022-01-12
Søknadsfrist 2022-01-23
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø

Arbeidsliv

Fjell, fjord og åpent hav i Ofoten

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger