Diakon

50 % fast stilling – med fokus på barn og unge

I Dovre er det om lag 2600 innbyggarar der dei fleste er medlem i kyrkja. Vi har 3 særegne og ulike kyrkjer og ein kyrkjestab med sokneprest, kantor, kyrkjetenere, sekretær og kyrkjeverge. Dovre og Dombås sokn er tradisjonell folkekyrkje, med stor oppslutning om dei kyrkjelege handlingane. Vår visjon er: «Ei kyrkje for alle - heile livet!». Godt samarbeid med kommunen, barnehager og skuler.

 

Dovre ligg midt i Norge, omkransa av fjellområda Dovrefjell, Rondane og Jotunheimen. Det ligg godt til rette for aktive liv og fritid, eller berre for å bu i ei lita, roleg fjellbygd. God barnehagedekning og gode tilbod innan grunnskule og vidaregåande opplæring i området.

 

DIAKON I DOVRE

50 % fast stilling – med fokus på barn og unge

Stillinga kan kombinerast med ledig deltidsstilling innan trusopplæring.

 

Arbeidsoppgaver

 • Diakonen har eit særlig ansvar for kyrkja sitt arbeid for og blant barn og
 • Kontakt med barn og ungdom gjennom enkeltsamtaler og ope
 • Diakonen vil, åleine og saman med andre, skape trygge møteplasser for fellesskap, trusopplæring og gode Samtalegrupper, arbeid i skule og barnehager og babysang er døme på arbeidsform.
 • Samhandle med kommunen, lag og
 • Utarbeide og følgje opp
 • Følgje opp frivillige

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tenesteordning og kvalifikasjonskrav for
 • Søkere med relevant erfaring og/eller relevant utdanning kan søke. Tilsetting skjer da med føresetnad om at søkar gjennomfører/avsluttar ein master i diakoni eller annan godkjent utdanning.
 • Sjølstendig, strukturert, engasjert og gode
 • Gjerne erfaring med bruk av IT-verktøy og sosiale

 

Vilkår

 • Ordna arbeidsforhold, lønn- og arbeidsvilkår etter Pensjon i KLP.
 • Høve til fagleg oppdatering og
 • Diakonen må rekne med noko arbeid på kveld og
 • Det er krav om medlemskap i Den norske kyrkja og gyldig
 • Tilsetting skjer med forbehald om vigsling og at biskopen gjev
 • Det blir teke atterhald om endring i arbeids- og ansvarsområde.

 

For fleire opplysningar, kontakt kyrkjeverje Elin Marit Andgard (tlf. 481 96 875).

 

Søknadsfrist 10. august.

Send søknad med CV og referansar til Dovre kyrkjelege råd, Kongsvegen 22, 2662 Dovre eller som e-post til ea483@kyrkja.no.

Arbeidsgiver Dovre kyrkjelege råd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kongsvegen 22, 2662 Dovre
Publisert 2022-06-20
Søknadsfrist 2022-08-10
Stillingstype 50 % fast stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Dovre kyrkjelege råd
Kongsvegen 22
2662 Dovre
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger