Daglig leder i Bønes og Storetveit menigheter

Bergen kirkelige fellesråd

Vi søker leder til Bønes og Storetveit menighet


Bergen kirkelige fellesråd har ledig en 100 % fast stilling som daglig leder, for tiden med arbeidssted Bønes og Storetveit menighet.


Stillingen som daglig leder krever en allsidig og trygg ledertype som evner å skape gode relasjoner og bygge tillit og som er en aktiv pådriver i å utvikle menighetene. Ønsker du å skape en god organisasjonskultur og bygge menighet sammen med ansatte og frivillige? Vi trenger en allsidig leder som både er en dyktig administrator, men samtidig kan engasjere og skape kontakt og som er opptatt av det som skjer gjennom selv å være med på enkelte gudstjenester og samlinger. Dersom du kjenner deg igjen i dette og ønsker å bidra til å oppfylle visjonen «Mer himmel på jord», er dette kanskje jobben for deg.

Bønes og Storetveit menigheter tilhører Bergensdalen prosti i Bergen, og omfatter Storetveit kirke (en langkirke fra 1930, tegnet av Ole Landmark) og Bønes kirke (en arbeidskirke fra 1997, tegnet av arkitekt Helge Hjertholm).  Det er gudstjeneste i begge kirkene hver søndag. I tillegg ligger Fantoft stavkirke i Storetveit sokn (i privat eie).

 

Stillingens formål:
Daglig leder skal ivareta daglige lederfunksjoner for menighetsrådet og være menighetsrådets administrative ressurs.
Daglig leder er BKF sin representant i soknet
Daglig leder skal i samarbeid med sokneprest, bidra til et godt samarbeid med alle i og utenfor staben.

 

Menighetene har følgende personalressurser:

Bønes: Sokneprest (100%), kapellan (50%), daglig leder (50%), kantor (85%), diakon (50%), to menighetspedagoger (160%) og kirketjener (50%), med kontorlokaler i Bønes kirke.

Storetveit: Sokneprest (100%), kapellan (50%), daglig leder (50%), kantor (85%), diakon (50%), kateket (100%) og kirketjener (50%), med kontorlokaler i Storetveit menighetshus. Tillegg er det en timelønnet menighetpedagog.

Stabene jobber tett sammen, har felles stabsmøter, og i alle 50%-stillingene er det samme stillingsinnehaver i begge menighetene.

Storetveit menighet sin visjon er Et levende og inkluderende fellesskap som speiler Guds kjærlighet. Storetveit menighet jobber med å utvikle frivillighet og er med i frivillighetsprosjekt. Menigheten har også nylig startet opp med NAMU – Naturlig menighetsutvikling som et strategisk verktøy for å få vekst i menigheten.. I Storetveit er det eget menighetshus i tilknytning til kirken. Prostesete er i Storetveit.

Bønes menighet jobber nå fram mot kirkejubiléum – 25 år, som skal feires sent i 2022. Menigheten har «åpen», «synlig» og «tilstede» som sine verdier og sitt verdigrunnlag. Bønes er typisk folkekirkemenighet, og har gjennomgående satsning på kultur og korvirksomhet.

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd med områdeleder for Bergensdalen prosti, som nærmeste overordnet.

 

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for menighetsrådets, fellesrådets og bispedømmerådets virksomhet i menigheten i samarbeid med soknepresten.
 • Ansvarlig for forsvarlig bemanning på alle kirkelige handlinger for fellesrådsansatte (unntatt kantortjenesten på ukedager).
 • Bidra til menighetsutvikling i samarbeid med sokneprest og menighetsrådsleder
 • Være tilgjengelig for stab, soknets medlemmer og andre.
 • Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg
  personalansvar for menighetstilsatte etter avtale
 • Saksbehandler, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets og fellesrådets BKF.
  Ansvarlig for økonomistyring, inkludert økonomisk planlegging og rapportering, budsjettarbeid, regnskapsføring, avstemming, offerbehandling, bilagshåndtering, givertjeneste, kontakt med revisor, innkjøp og utleie.
 • Sekretær for menighetsrådets arbeidsutvalg og medlem av økonomiutvalget.
 • Være BKFs representant i soknene

Daglig leder skal, i samarbeid med resterende stab i fellesrådslinjen og bispedømmelinjen, bidra til et godt samarbeid med alle i og utenfor stabene i de to menighetene.


Det er utarbeidet egen stillingsbeskrivelse, men denne vil bli revidert i nær framtid.
Søker må ha førerkort klasse B og bør disponere bil.


En del kvelds- og helgearbeid må påregnes.

     
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på bachelor/mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor fagområdene ledelse, økonomi, administrasjon, HR og HMS. Søker med annen relevant. utdanning/praksis kan vurderes.
 • Kompetanse og erfaring innen ledelse.
 • God økonomiforståelse og erfaring med regnskaps- og budsjettarbeid.
 • Vilje og evne til å arbeide selvstendig og effektivt.
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevne.
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling.
 • God digital kompetanse og evne til å ta i bruk og implementere nye dataprogram og digitale løsninger.
 • Kjennskap til Den norske kirke og erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor kirke og menighet er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Positiv innstilling.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å ta faglig kompetente beslutninger.
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeiderne.
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Strukturert.
 • Vilje til å ta i bruk nye digitale løsninger.
 • Blikk for forbedring og utvikling.


I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil vi vektlegge personlig egnethet til stillingen. 

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Vi tilbyr
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Kompetent og inkluderende arbeidsmiljø med godt ledernettverk
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling


Tiltredelse: etter avtale 

VI ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkerportalen webcruiter (talentech). Søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, må legge ved NOKUT-godkjenning og godkjente norske oversettelser. Søknaders om kommer utenom søkerportalen vil ikke bli tatt til vurdering. 


Søker kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søknad om unntak fra offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25 håndheves strengt. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Søknadsfrist: 15.08.2022

 

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) bygger og forvalter kirkebyggene og gravplassene i Bergen og har ansvar for gravplassmyndigheten på vegne av alle byens innbyggere. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for 160 ansatte med kirkevergen som daglig leder. Vår visjon er "Mer himmel på jord".

 

Kontaktinformasjon:

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Sjef kirkeliv, kultur og diakon
 91630424
 
Berit Bakke
Områdeleder
 99604561
 
May Britt Skåtøy
HR sjef
 91343237
Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Marken 34, 5017 Bergen
Publisert 2022-06-21
Søknadsfrist 2022-08-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger