Prostiprest i Ofoten prosti

Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme og består av soknene Evenes, Bjerkvik, Narvik, Ankenes, Skjomen, Ballangen, Kjøpsvik, Drag/Helland, Korsnes, Hamarøy og Sagfjord. I prostiet er det kirkelige fellesråd i Narvik, Evenes og Hamarøy. Det er for tiden 9 prestestillinger i tillegg til prosten. 

Stillingen vil innebære tjeneste i hele prostiet, med mulighet til å oppleve den store bredden og variasjonen i natur og kultur i vakre Ofoten. Prostipresten må påregne fast tjeneste i ett sokn (ca. 40 %). For tiden er dette i Kjøpsvik sokn i helt sør i Narvik, med sete i menighetsråd og hovedansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger.
Prostipresten har kontor i Kjøpsvik kirke sammen med daglig leder for Kjøpsvik sokn og kontorplass i Narvik sentrum sammen med prost, prostesekretær, prestene i Narvik sokn, kirkevergen i Narvik, menighetspedagoger og administrasjonen i Narvik kirkelige fellesråd.
Prostipresten vil få en god innføring i lokale grunnordninger for gudstjenestene soknene.

Det er et godt samarbeid mellom de ansatte i prostiet. Det arrangeres felles fagdager og det er tradisjon for fellesgudstjeneste i prostiet på 2. pinsedag. I dette prostiet har det lulesamiske språkområdet sitt tyngdepunkt på Drag i Hamarøy der Arran-senteret ligger. I deler av prostiet brukes også nordsamisk i noe av gudstjenestefeiringen. Det vil legges til rette for at prostipresten får mulighet til å lære liturgiske ledd på de samiske språkene. Prostipresten i Ofoten vil møte en stor bredde av teologiske standpunkter og tradisjoner.   
 
Ofoten gir mange muligheter til et aktivt friluftsliv både sommer og vinter i et vakkert og variert landskap. I Narvik er det alpinløyper for alle behov i Fagernesfjellet og på Ankenes. Narvik har et av de beste slalåm- og alpinanlegg i landet. I tillegg kommer også den lette tilgangen til Bjørnfjell med åpne vidder og fint turterreng. På svensk side ligger vintersportsstedene på rekke og rad - Riksgrensen, Bjørkliden og Abisko. Her er fjell, fjord og åpent hav med gode muligheter for naturopplevelser og fritidsaktiviteter både sommer og vinter.

Narvik er det naturlige sentrum i Ofoten. Kommunen har i dag ca. 18 500 innbyggere. Byen ble grunnlagt i 1902 med bakgrunn i malmtransporten fra Kiruna og områdene rundt. LKAB er fortsatt en av hjørnesteinsbedriftene i byen. Narvik kalles også teknologibyen i nord. Dette med bakgrunn i UiT – Norges arktiske universitet, med hovedfokus på teknologiske fag. Narvik sykehus er også en stor arbeidsplass og er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Narvik kommune (se link) har nær full barnehagedekning, det er gode skoler og videregående skoler.

Kommunen ligger helt nord i bispedømmet og i Nordland fylke. Den har grense mot Troms fylke i nord og mot Sverige i øst. Narvik er et viktig trafikknutepunkt og transportsenter med daglige tog og bussavganger. Det er kort vei til Evenes flyplass som trafikkerer ruter i inn- og utland. 

https://www.narvik.kommune.no/ 

 

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil innebære tjeneste i hele prostiet, med mulighet til å oppleve den store bredden og variasjonen i natur og kultur i vakre Ofoten.
Prostiprestens arbeid legges opp i nært samarbeid med prosten.
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk
Personlige egenskaper
 • Vi søker en prest med evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Vi søker en prest med trygghet, raushet, åpenhet og evne til å møte mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner

  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil. 
Vi tilbyr
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1537 prostiprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med HR-avdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

  Bokmål er målform i skole og kirke.

 

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet.
- Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke.
- Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv.
- Vår visjon er ”Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet” .

 

Kontaktinformasjon:

Jan Egil Ingebretsen
Prost i Ofoten
 959 30 114
 ji863@kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Alleen 10, 8516 Narvik
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø

Arbeidsliv

Fjell, fjord og åpent hav i Ofoten

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger