Sokneprest i Bodø domprosti med tjenestested Skjerstad og Misvær

Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Skjerstad og Misvær menighet består av bygdesamfunn med sterk identitet, aktive miljøer innen kultur, idrett og friluftsliv, og der kirkehus og kirkelig aktivitet er en naturlig del av livet og mange frivillige deltar i menighetens arbeid på ulike måter.
Menigheten har to kirker: Misvær kirke fra 1912 og Skjerstad kirke fra 1959. Biskopen vedtok i 2019 reduksjon av antall forordnede gudstjenester i soknet til 46, og disse er fordelt likt mellom kirkene, med noen faste tradisjoner i fordelingen i løpet av kirkeåret. Enkelte gudstjenester avholdes utendørs.

Skjerstad og Misvær menighet har gjennom mange år hatt, og har fortsatt, en vital salmebevegelse som har vakt oppsikt langt utover menighetens grenser.
Her er det historiske spelet «Ragnhilds drøm» blitt til, med utgangspunkt i kristningshistorien i området, og spelet er gjennomført flere ganger med stort engasjement og god deltakelse.

Soknet har i underkant av 800 medlemmer, og har i tillegg en forholdsvis stor del fritidsbeboere i området. I Misvær ligger Furumoen sykehjem. Det er gode tradisjoner for nært samarbeid mellom institusjonen og menigheten, med besøk av både barnekor og konfirmanter, samt diakonitiltak og møtepunkt for hjemmeboende eldre og beboere.

Det er godt skole- og barnehagetilbud på tettstedene Skjerstad og Misvær, og det er grei pendleravstand til skole- og tjenestetilbud i resten av Bodø kommune.
Flyplass, hurtigrute og jernbane ligger i Bodø sentrum, en times bilkjøring unna.
Bygdene er i ekspansjon og flere yngre familier flytter til bygda, men det er god plass til flere.

Det er rikt sang og musikkliv i bygdene, og allsidig fritidstilbud i området. Det er gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter, med merkede turløyper, oppkjørte lysløyper, slalåmbakke, og fiske i fjorden. Innenfor soknets grenser er det to lokalbutikker, helsestasjon og tannlege, samt flere bedrifter innen turisme, akvakultur, landbruk, bygg og service mv.


Som sokneprest i Skjerstad og Misvær sokn vil du ha tilbud om OVF-eid stor og romslig prestebolig med hage, stabbur og garasje, på det historiske kirkestedet like ved Skjerstad kirke.
Menighetskontoret ligger i Misvær, og er kontorfellesskap for sokneprest, daglig leder, organist, trosopplærer, diakon og kirketjener/kirkegårdsarbeider. De fleste i staben, med unntak av kirketjener/ kirkegårdsarbeider, har deltidsstillinger i ulike størrelser.
Bodø kirkelige fellesråd har en del fellesfunksjoner samlokalisert på kirkekontoret i Bodø.

Se også:
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/skjerstad-misvar-menighet/https://
www.facebook.com/SkjerstadMisvaerMenighet/

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/
https://kulturveien.no/?id=18157996
https://bodo.kommune.no/
https://www.bodo.no/ 

 

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger i Skjerstad og Misvær kirker
 • Hovedansvar for konfirmantundervisning og medansvar i annen trosopplæring
 • Være med på å videreutvikle engasjement for barn og unge, og skape gode og inkluderende fellesskap
 • Ha god kontakt med skoler og barnehager
 • Bidra til å skape gode møteplasser for å fremme vekst i menigheten
 • Tjeneste på sykehjem med andakter, gudstjeneste og sjelesorg, i samarbeid med diakonen
 • Ansvar for diakonalt arbeid i samarbeid med diakon
 • Medlem i Skjerstad og Misvær menighetsråd
 • Delta i redaksjonen for menighetsbladet «Skjerstad rundt»
 • Kontorfellesskap i Misvær sammen med øvrige ansatte. Jevnlige stabsmøter
 • Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for prester, ordning for beredskap og lokale ordninger
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende/master i teologi og praktikum

  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk. 
Personlige egenskaper
 • En prest som deler menighetens visjon om en åpen og inkluderende folkekirke
 • En prest som kan samarbeide, kommunisere og være fleksibel i møte med ulike oppgaver, og i møte med ansatte og frivillige i menigheten
 • En prest som vil bli kjent med folk og tradisjoner i Skjerstad og Misvær og bygge fellesskap i kirka
 • Gode datakunnskaper 

  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.
Vi tilbyr
 •  Prestebolig eid av OVF stilles til disposisjon. Boligen er fra 1907, har praktfull beliggenhet og er bra vedlikeholdt. Til boligen hører dobbel garasje og stabbur
 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 1555 sokneprest
 • Skyss og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).

Bokmål er målform i skole og kirke.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med HR-avdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

 

Bodø domprosti
Bodø domprosti består av soknene Bodin, Innstranden, Bodø domkirke, Fore og Meløy, Gildeskål, Glomfjord, Halsa, Kjerringøy, Skjerstad og Misvær, Rønvik, Røst, Saltstraumen og Værøy. Prostesetet er i Bodø. Fellesrådene er: Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy.

 

Kontaktinformasjon:

Svein Valle
Domprost
 412 58 625
 sv679@kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Mohusmoen 30, 8100 Misvær
Publisert 2022-07-06
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø

Arbeidsliv

Fjell, fjord og åpent hav i Ofoten

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger