Diakon i Lommedalen menighet

100% fast stilling

Er du interessert i mennesker?

Vil du være med å skape varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i ulike aldersgrupper og livsfaser? Brenner du for å være tilstede i livet til mennesker som trenger det? Har du lyst å bli del av en stor og engasjert stab?  

Menigheten har en ressursgruppe som vil være en viktig samarbeidspartner for diakonen i tillegg til stab. Sammen vil dere ha fokus på "hvordan være kirke i dagens Lommedalen?"

Lommedalen menighet har en ledig 100% nyopprettet stilling som diakon, det er anledning til redusert stilling ned til 80% dersom det er ønskelig. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til nytenkning om hvordan Lommedalen menighet kan holde kirkedøren åpen for ulike grupper i lokalsamfunnet.
 • Hovedvekt på familie- og frivillighetsarbeid i menigheten og lokalmiljøet
 • Utvikling og oppfølging av lokal diakoniplan
 • Delta med liturgiske oppgaver ved enkelte gudstjenester
 • Sjelesorg og samtaler
 • Budsjettansvar for eget arbeidsområde
 • Bidra på tvers av prostiet med utadrettete tiltak som f.eks. sorggrupper
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som diakon ihht. tjenesteordning for diakoner (søkere uten fullført diakonutdanning kan vurderes og eventuelt tilbys mulighet til å fullføre masterutdanning)
 • I denne stillingen kan det være en fordel med pedagogikk i grunnutdanningen
 • Gjerne relevant arbeidserfaring fra tilsvarende stilling
 • Kunnskap om og erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20.
 • Medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.
Personlige egenskaper
 • Fleksibel, pålitelig og med dugnadsånd
 • God på selvledelse og til å identifisere oppgavene som trengs
 • Ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet, er relasjonssøkende, dialogskapende og evner å bygge nettverk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Du blir del av en engasjert stab på en spennende arbeidsplass og med fokus på godt miljø og faglig kvalitet
 • En nyopprettet stilling med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et utviklende fellesskap i diakoniforum i kirken i Bærum, med kolleger fra alle menighetene, sykehjemsdiakoner og 13-20 - samtaletilbud for ungdom
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Lommedalen menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Arbeidstid på dag, kveld og i helg. Plusstid avspaseres iht. avtale
 • Oppstart etter nærmere avtale, så snart som mulig

 

En åpen dør - inn til det hellige og ut til mennesker. Dette er visjonen for Lommedalen menighet. Vi ønsker å være et sted for befolkningen både i hverdagslivet og høytider. Menigheten har ca. 9100 medlemmer, for det meste familier med barn og tenåringer. Det frivillige engasjementet er høyt. Staben består av to prester, kirkeforvalter, kantor/kirkemusiker, kateket, to menighetspedagoger, to ungdomsarbeidere, kirketjenere og sekretær.

Les mer om menigheten her: http://www.lommedalen-menighet.no/


Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 128 000 innbyggere. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca. 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

 

Kontaktinformasjon:

Vibeke Thunes Olsen
Kirkeforvalter/daglig leder
 415 10 750
 vo679@kirken.no
 
Kristin Anskau
Fung. kirkeverge/HR-sjef
 982 67 801
 ka434@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lommedalen kirke, Lommedalsveien 221, 1350 Lommedalen
Publisert 2022-09-29
Søknadsfrist 2022-10-23
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger