Daglig leder i Bekkelaget og Ormøy menighet

Kirkelig fellesråd i Oslo

I Kirkelig Fellesråd i Oslo er det ledig fast 100 % stiling som daglig leder i Bekkelaget og Ormøy menighet.

Vi søker en handlekraftig og samlende leder som skal ha det daglige ansvaret for drift og utvikling av menigheten. Dette innebærer et overordnet ansvar for personell, økonomi, aktivitet og HMS. Daglig leder samarbeider med sokneprest og menighetsrådsleder om planlegging og gjennomføring av menighetens vedtatte mål og prioriteringer.

Vi ønsker oss en trygg og tydelig leder som kan bygge team og inspirere menighetens ulike profesjoner. og aktivt bidra til godt samarbeid mellom ansatte og frivillige. Daglig leder må ha blikk for helhet og detaljer, og ha evne til langsiktig planlegging og til å ta ting på sparket. 

Som følge av at kirken er i endring vil det også måtte påregnes at rollen som daglig leder endrer seg, både i oppgave- og ansvarsfordeling.

 

Arbeidsoppgaver
 • Personalledelse
 • Økonomiforvaltning og styring
 • Daglig leder for menighetsrådets virksomhet
 • Saksbehandler og sekretær for menighetsrådet
 • Koordinering av frivilliges bidrag til menighetens arbeid
 • Oppfølging av kirkebygg, kontorer og utleie
 • Ansvar for at menigheten er hensiktsmessig og effektivt organisert og at aktivitet og ressursbruk er i samsvar med gjeldende prioriteringer og budsjettrammer
 • Ansvar for at godt samarbeid både internt og eksternt utvikles og videreføres
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God evne til skriftlig og muntlig framstilling
 • Lederutdanning-/erfaring er ønskelig
 • Organisasjonserfaring er ønskelig
 • Kunnskap om kirkelig virksomhet er ønskelig Personlig egnethet vil bli vektlagt


Særskilte krav

 • Medlemskap i Den norske kirke
Personlige egenskaper
 • Ansvarlig
 • Handlekraftig
 • Endringsvillig
 • Kommunikasjonsevner
 • Inspirerende
 • Helhetstenkende
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert med god orden
Vi tilbyr
 • Lønn og øvrige vilkår i samsvar med tariffavtale for KA
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Menigheten kan være behjelpelig med bolig i nærheten.

 

Bekkelaget og Ormøy sokn strekker seg fra øyene i fjorden til over Bekkelagshøgda og over Ekebergsletta til Simensbråten, bynært, men samtidig landlig. Mange av innbyggerne har lang lokal historie til området. Soknet har ca. 19 000 innbyggere hvorav om lag 10 000 er medlemmer av Den norske kirke. Det er tre gudstjenestesteder: Bekkelaget kirke, Ormøy kirke og SEM-huset. Menighetens stab består av tre prester, daglig leder, menighetskonsulent, trosopplæringsleder, frivillighetsleder og kantorer/kirkemusikere. Menighetens arbeid drives også av et stort antall frivillige.

https://kirken.no/bekkelagetogormoy

 

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltningsorgan for de 39 menighetene i hovedstaden, med ca. 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker også eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og andre eiendommer. Driftsbudsjettet er i 2022 på 250 millioner og investeringsbudsjettet på 25 millioner kroner. KfiO har sammen med Oslo biskop og bispedømmeråd visjonen om at kirken skal være levende, nær og tilgjengelig i lokalsamfunnet.

 

Kontaktinformasjon:

Astrid Holmsen Krogh
Assisterende kirkeverge
 99693553
 
Trine-Lise Wefald
HR-sjef
 97648202
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bekkelaget kirke, Sandstuveien 15, 1178 Oslo
Publisert 2022-11-10
Søknadsfrist 2022-11-28
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger