Sokneprest i Nykirke og Åsgårdstrand

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Nå har du en spennende mulighet til å bli sokneprest for Åsgårdstrand og Nykirke sogn i Nord Jarlsberg prosti. Åsgårdstrand beskriver seg selv som Oslofjordens perle, og ligger vakkert til mellom byen Horten og Tønsberg.
Vi søker en prest som trives i en folkekirke med bredde og mangfold hvor det også er rom for å utvikling. Er du en som liker å se muligheter, knytte kontakter og som trives med å utvikle nye uttrykksformer for å forkynne evangeliet i en ny tid, så er dette stillingen for deg.

Åsgårdstrand presenterte sin visjon «Kirken vår – et kulturhus for de fleste- og anvendelig til enhver tid» til kirkejubileet i 2014. Menigheten ønsker at Kirken skal være et samlingspunkt fremover i lokalmiljøet både med kulturaktiviteter og menighetsliv, og derfor er den blitt gjort om slik at den nå er mer som en arbeidskirke med mange muligheter. Nykirke har en vakker middelalderkirke som folk er glade i, og menigheten ønsker seg en prest som er folkelig og omgjengelig. Det er mange typer arrangementer i Nykirke, og menigheten vil gjerne involvere presten i arbeid med familier, barn og unge.

Som sokneprest i Åsgårdstrand og Nykirke vil du få gode muligheter til å bruke mange sider av deg selv og vil ha mange muligheter til å påvirke egen arbeidsdag. Det er et nært samarbeid mellom soknene Nykirke, Åsgårdstrand og Borre og flere av de ansatte i staben betjener flere av soknene. Folketallet i de tre soknene fordeler seg slik: Borre 5300, Åsgårdstrand 3100 og Nykirke 800. Arbeidsområdet har fire kirker og to menighetshus: Borre kirke, tradisjonsrik middelalderkirke med 300 sitteplasser, Skoppum arbeidskirke fra 1989 med møterom i første og andre etasje, 200 sitteplasser, Åsgårdstrand kirke fra 1969 med 150 sitteplasser og nybygget menighetssenter i tilknytning til kirken, Nykirke kirke fra 1100tallet, 140 sitteplasser, Borre menighetshus og Nykirke kirkestue.
Arbeidsområdet betjenes av to sokneprester, kateket (60%), trosopplærere (80%), kantor (100%) og organist (70%). Sekretær og soknekonsulent er felles for alle soknene i kommunen. Nykirke, Åsgårdstrand, Borre og Skoppum kirker har kirketjenere i deltidsstillinger. De to sokneprestene alternerer med hver sin tjenesteuke. Staben har kontorfellesskap med staben i Horten, kirkevergen og prosten i Sentrumskirken inne i byen.

Universitetet i Sørøst-Norge ligger mellom i Borre sokn og har ca. 5000 studenter. Det er det ansatt en studentprest i 100% stilling som har en tilhørighet til prostiet. 

 

Arbeidsoppgaver

Gudstjenester og kirkelige handlinger
Medlem av Nykirke og Åsgårdstrand menighetsråd
Konfirmantarbeid
Trosopplæringsarbeid
Kirke- skole samarbeid
Andakter på sykehjem
Lede og motivere ansatte og frivillige
Deltakelse i gjeldende beredskapsordning i bispedømmet

Kvalifikasjoner

Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Vi ønsker oss

En sokneprest med evne til  å følge opp visjonsdokumentet for Den norske kirke og de lokale planer i soknet
Som vektlegger vilje til nytenkning og sans for soknenes lokale særpreg
Er trygg og tillitsvekkende i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner
En sokneprest som har evne til å inspirere, bekrefte og se medarbeidere og frivillige
Sokneprest som har initiativ og gjennomføringsevne
En sokneprest som ser verdien av samarbeid    
En Sokneprest som er god til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap   

Vi tilbyr

Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KAs tariffområde
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Reiseutgifter og godtgjørelser godtgjort etter gjeldende regulativ
Tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
Gode muligheter for kompetanseutvikling

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

 

Prostiet ligger midt i Tunsberg bispedømme, sentralt på Østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til både Drammen og Oslo, og resten av fylket. Naturen byr på mange gode opplevelser, sommer som vinter, med sitt vakre landskap; kystlinje, sjø og skogsområder. Befolkningen i prostiet representerer 52 000 mennesker bosatt i Holmestrand og Horten kommuner totalt. Antall medlemmer i Den norske kirke er ca. 34 000.

 

Kontaktinformasjon:

Frode Magnar Andersen
Fungerende prost
 485 00 568
 
Anne Gjertrud Fugletveit
Hr-leder
 459 68 783
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Thoresens gate 3, 3182 Horten
Publisert 2022-12-21
Søknadsfrist 2023-01-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger